Egg Donor ID 250970

1992 year born egg donor, 173 cm, 60 kg, Grågrön eye, Vågigt Mellanblont hår, A mother of a boy,

Open
1992 173 cm 60 kgB+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Omtänksam, Försiktig, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Omtänksam, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Artig, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Aktiv, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Reserverad, Blygsam, Lyhörd, Sällskaplig, social, Strikt, Temperament, Stark vilja, Omtänksam, Ledare, Snäll, Nyfiken, Modig, Ackommoderande, Bra temperament, Försiktig, Omtänksam, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Ansvarig, Uppmärksam, Strikt, Försiktig, Modig, Blygsam, Tålmodig, Prydlig, Uppmärksam, Optimistisk, Aktiv, Öppenhjärtlig, Ackommoderande, Bra temperament, Nyfiken, Snäll, Ledare, Förlåtande, Ansvarig, Omtänksam, Anständig, Lätt-utbildad, Artig, Reserverad, Lyhörd, Sällskaplig, social, Hårt arbetande, Stark vilja, Temperament, Omtänksam, Rättvis, Trogen, Vänlig, Glad, Ackommoderande, Bra temperament, Prydlig, Lyhörd, Nyfiken, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Reserverad, Ansvarig, Sällskaplig, social, Strikt, Stark vilja, Temperament, Omtänksam, Blygsam, Ledare, Snäll, Försiktig, Omtänksam, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Försiktig, Artig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Strikt, Stark vilja, Omtänksam, Temperament, Trogen, Bra temperament, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Rättvis, Aktiv, Lätt-utbildad, Uppmärksam, Anständig, Glad, Omtänksam, Modig, Ackommoderande, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Ledare, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Modig, Försiktig, Omtänksam, Aktiv, Glad, Anständig, Artig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Strikt, Stark vilja, Temperament, Omtänksam
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy
Födelseår
1992
Blodgrupp och Rh faktor
B+
Längd, cm
173
Vikt, kg
60
Hudfärg
Mycket ljus hy (liten eller ingen förmåga att bli brun vid solexponering)
Ögonfärg
Grågrön
Hårfärg
Mellanblont hår, Vågigt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children