Egg Donor ID 336891

1997 year born egg donor, 167 cm, 52 kg, Grön-brun eye, Vågigt Mellanblont hår, A mother of a boy,

Open
1997 167 cm 52 kg0-

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Anständig, Kreativ, Glad, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Intresserad , Snäll, Ledare, Sresstålig, Stark vilja, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Pålitlig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Reserverad, Ansvarig, Rättvis, Stark vilja, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Prydlig, Ledare, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Hårt arbetande, Ömsint, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Okomplicerad, Förlåtande, Lugn, Vänlig, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Försiktig, Omtänksam, Glad, Sresstålig, Trogen, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Bra temperament, Ackommoderande, Rättvis, Punktlig, Ansvarig, Glad, Trogen, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Omtänksam, Ömsint, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Reserverad, Pålitlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Stark vilja, Bra temperament, Anständig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Lugn, Ömsint, Stark vilja, Snäll, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Okomplicerad, Sresstålig, Ledare, Anständig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Stark vilja, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Artig, Punktlig, Tålmodig, Optimistisk, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Skapar ej konflikter, Intresserad , Kreativ, Ömsint, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Artig, Tålmodig, Lätt-utbildad, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Bra temperament, Nyfiken, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Stark vilja, Sresstålig, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Anständig, Artig, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Tålmodig, Artig, Punktlig, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Trogen, Punktlig, Sällskaplig, social, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Artig, Punktlig, Reserverad, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Förlåtande, Trogen, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Pålitlig, Försiktig, Pålitlig, Anständig, Bra temperament, Ackommoderande, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Rättvis, Modig, Lätt-utbildad, Lugn, Kreativ, Glad, Omtänksam, Vänlig, Rättvis, Hårt arbetande, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Försiktig, Trogen, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Lugn, Bra temperament, Omtänksam, Förlåtande, Ansvarig, Nyfiken, Harmonisk, Omtänksam, Förtroendefull, Ömsint, Stark vilja, Sresstålig, Optimistisk, Tolerant, Snäll, Ledare, Reserverad, Lyhörd, Punktlig, Skapar ej konflikter, Artig, Tålmodig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Okomplicerad, Intresserad , Pålitlig, Sällskaplig, social, Prydlig, Nyfiken, Ledare, Aktiv, Intresserad , Snäll, Optimistisk, Artig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Tålmodig, Punktlig, Öppenhjärtlig, Harmonisk, Hårt arbetande, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Vänlig, Kreativ, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Anständig, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Modig, Glad, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Lyhörd, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Stark vilja, Sresstålig, Sällskaplig, social, Ansvarig, Reserverad, Punktlig, Okomplicerad, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Rättvis, Anständig, Pålitlig, Snäll, Vänlig, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Lätt-utbildad, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Artig, Punktlig, Pålitlig, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Skapar ej konflikter, Trogen, Rättvis, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy
Födelseår
1997
Blodgrupp och Rh faktor
0-
Längd, cm
167
Vikt, kg
52
Hudfärg
Medium (blir lite/måttligt brun i solen)
Ögonfärg
Grön-brun
Hårfärg
Mellanblont hår, Vågigt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children