Egg Donor ID 344138

2023 year born egg donor, 167 cm, 57 kg, Grön-blå eye, Rakt Blont hår, A mother of a girl,

Non-Contactable
2001 167 cm 57 kgA+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Modig, Rättvis, Punktlig, Reserverad, Blygsam, Modig, Lugn, Kreativ, Hårt arbetande, Intresserad , Anständig, Förlåtande, Öppenhjärtlig, Lätt-utbildad, Ledare, Nyfiken, Pålitlig, Ihärdig, Ömsint, Sällskaplig, social, Ansvarig, Aktiv, Uppmärksam, Lugn, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ledare, Nyfiken, Hårt arbetande, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Ansvarig, Blyg, Förtroendefull, Ömsint, Stark vilja, Sällskaplig, social, Blyg, Intresserad , Snäll, Temperament, Temperament, Prydlig, Stark vilja, Artig, Aktiv, Snäll, Förtroendefull, Trogen, Glad, Försiktig, Uppmärksam, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Förtroendefull, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Blyg, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Sällskaplig, social, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Förlåtande, Glad, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Kreativ, Anständig, Trogen, Temperament, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Förlåtande, Hårt arbetande, Nyfiken, Förtroendefull, Ihärdig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Lugn, Modig, Uppmärksam, Ihärdig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Artig, Punktlig, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Sällskaplig, social, Blyg, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Ledare, Aktiv, Aktiv, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Sällskaplig, social, Blyg, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Förtroendefull, Punktlig, Pålitlig, Blyg, Hårt arbetande, Förtroendefull, Ömsint, Stark vilja, Sällskaplig, social, Ansvarig, Reserverad, Punktlig, Artig, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Ihärdig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Artig, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Uppmärksam, Förlåtande, Reserverad, Ansvarig, Blyg, Sällskaplig, social, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Förtroendefull, Pålitlig, Punktlig, Artig, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Artig, Nyfiken, Hårt arbetande, Förlåtande, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Punktlig, Trogen, Aktiv, Förlåtande, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Modig, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Artig, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Aktiv, Förtroendefull, Ömsint, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Blyg, Sällskaplig, social, Stark vilja, Temperament, Rättvis, Ihärdig, Nyfiken, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Blyg, Sällskaplig, social, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Hårt arbetande, Förtroendefull, Ihärdig, Förtroendefull, Ömsint, Anständig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Temperament, Pålitlig, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Ömsint, Intresserad , Glad, Försiktig, Lugn, Reserverad, Ansvarig, Blyg, Sällskaplig, social, Stark vilja, Temperament, Förtroendefull, Aktiv, Uppmärksam, Snäll, Ledare, Blygsam, Ansvarig, Blyg, Sällskaplig, social, Stark vilja, Pålitlig, Reserverad, Punktlig, Artig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Prydlig, Pålitlig, Punktlig, Reserverad, Artig, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Blyg, Sällskaplig, social, Stark vilja, Temperament, Uppmärksam, Aktiv, Ömsint, Blygsam, Ledare, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ansvarig, Förtroendefull, Aktiv, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Kreativ, Snäll, Ledare, Förtroendefull, Pålitlig, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Sällskaplig, social, Blyg, Ansvarig, Reserverad, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Försiktig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Lugn, Anständig, Kreativ, Glad, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Anständig, Uppmärksam, Glad, Försiktig, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Aktiv, Glad, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Artig, Förtroendefull, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Sällskaplig, social, Blyg, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Aktiv, Uppmärksam, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Blyg, Sällskaplig, social, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Förtroendefull, Lugn, Modig, Ihärdig, Förtroendefull, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Blygsam, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Prydlig, Öppenhjärtlig, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Sällskaplig, social, Blyg, Modig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Nyfiken, Intresserad , Stark vilja, Temperament, Ömsint, Ansvarig, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Sällskaplig, social, Blyg, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Rättvis, Artig, Förtroendefull, Trogen, Försiktig, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Ansvarig, Punktlig, Stark vilja, Förlåtande, Hårt arbetande, Ihärdig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Blyg, Sällskaplig, social, Temperament, Ömsint, Förtroendefull, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Öppenhjärtlig, Öppenhjärtlig, Anständig, Aktiv, Kreativ, Glad, Modig, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Aktiv, Kreativ, Lätt-utbildad, Rättvis, Intresserad , Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Prydlig, Nyfiken, Blygsam, Snäll, Ledare, Modig, Ledare, Uppmärksam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Snäll, Intresserad , Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Nyfiken, Blyg, Sällskaplig, social, Aktiv, Lätt-utbildad, Blygsam, Artig, Ömsint, Stark vilja, Temperament, Förtroendefull
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a girl
Födelseår
2001
Blodgrupp och Rh faktor
A+
Längd, cm
167
Vikt, kg
57
Hudfärg
Ljus (blir lite brun i solen)
Ögonfärg
Grön-blå
Hårfärg
Blont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children