Egg Donor ID 347171

1995 year born egg donor, 159 cm, 52 kg, Grön-brun eye, Rakt Blont hår, A mother of a boy,

Non-Contactable
1995 159 cm 52 kgAB+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Förlåtande, Trogen, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Modig, Försiktig, Glad, Pålitlig, Förtroendefull, Förtroendefull, Ömsint, Temperament, Ansvarig, Sällskaplig, social, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Bra temperament, Aktiv, Ledare, Snäll, Okomplicerad, Sresstålig, Anständig, Temperament, Lätt-utbildad, Ömsint, Förtroendefull, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Uppmärksam, Ledare, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Temperament, Ömsint, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Förtroendefull, Lyhörd, Ansvarig, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Försiktig, Glad, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Temperament, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Bra temperament, Bra temperament, Uppmärksam, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Ömsint, Förtroendefull, Modig, Aktiv, Anständig, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Artig, Aktiv, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Uppmärksam, Lyhörd, Ansvarig, Modig, Pålitlig, Hårt arbetande, Förlåtande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Trogen, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Vänlig, Optimistisk, Reserverad, Punktlig, Artig, Bra temperament, Ihärdig, Aktiv, Uppmärksam, Förtroendefull, Modig, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Ömsint, Ihärdig, Försiktig, Glad, Modig, Anständig, Trogen, Pålitlig, Punktlig, Artig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Reserverad, Ansvarig, Rättvis, Förtroendefull, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Hårt arbetande, Aktiv, Reserverad, Förlåtande, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Pålitlig, Uppmärksam, Ansvarig, Lyhörd, Bra temperament, Vänlig, Ansvarig, Artig, Förtroendefull, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Punktlig, Anständig, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Glad, Försiktig, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Ihärdig, Artig, Punktlig, Bra temperament, Förtroendefull, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Försiktig, Förtroendefull, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Förtroendefull, Ihärdig, Artig, Punktlig, Bra temperament, Förtroendefull, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Lätt-utbildad, Anständig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Aktiv, Bra temperament, Förtroendefull, Vänlig, Ömsint, Sresstålig, Okomplicerad, Modig, Pålitlig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Glad, Försiktig, Hårt arbetande, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Sällskaplig, social, Vänlig, Lyhörd, Temperament, Reserverad, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Nyfiken, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Modig, Uppmärksam, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Ihärdig, Artig, Ansvarig, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Rättvis, Lätt-utbildad, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Förtroendefull, Aktiv, Uppmärksam, Rättvis, Sällskaplig, social, Lyhörd, Anständig, Glad, Försiktig, Modig, Bra temperament, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Temperament, Anständig, Försiktig, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Försiktig, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Förtroendefull, Glad, Lätt-utbildad, Artig, Lätt-utbildad, Anständig, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Nyfiken, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Ömsint, Lyhörd, Glad, Hårt arbetande, Reserverad, Temperament, Sresstålig, Ömsint, Förtroendefull, Hårt arbetande, Modig, Bra temperament, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Punktlig, Anständig, Förlåtande, Rättvis, Försiktig, Glad, Vänlig, Förtroendefull, Snäll, Uppmärksam, Trogen, Artig, Aktiv, Lätt-utbildad, Ledare, Öppenhjärtlig, Okomplicerad, Lyhörd, Ansvarig, Optimistisk, Sällskaplig, social, Ömsint, Ihärdig, Pålitlig, Nyfiken, Förtroendefull, Snäll, Ömsint, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Förlåtande, Trogen, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Punktlig, Pålitlig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Försiktig, Modig, Uppmärksam, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Bra temperament, Aktiv, Okomplicerad, Ömsint, Sällskaplig, social, Ansvarig, Lyhörd, Förtroendefull, Temperament, Sresstålig, Försiktig, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Punktlig, Pålitlig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Vänlig, Snäll, Nyfiken, Reserverad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Artig, Förlåtande, Hårt arbetande, Modig, Glad, Nyfiken, Rättvis, Hårt arbetande, Snäll, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Punktlig, Ihärdig, Lyhörd, Artig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Förtroendefull, Hårt arbetande, Lätt-utbildad, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Anständig, Ömsint, Förtroendefull, Okomplicerad, Sresstålig, Artig, Försiktig, Ihärdig, Modig, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Vänlig, Glad, Nyfiken, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Temperament, Temperament, Förlåtande, Trogen, Ömsint, Förtroendefull, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Modig, Ihärdig, Aktiv, Bra temperament, Förtroendefull, Ömsint, Vänlig, Hårt arbetande, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Temperament, Sresstålig, Uppmärksam, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Öppenhjärtlig, Anständig, Glad, Försiktig, Förlåtande, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Bra temperament, Aktiv, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Lyhörd, Bra temperament, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Sällskaplig, social, Optimistisk, Snäll, Okomplicerad, Uppmärksam, Ledare
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy
Födelseår
1995
Blodgrupp och Rh faktor
AB+
Längd, cm
159
Vikt, kg
52
Hudfärg
Medium (blir lite/måttligt brun i solen)
Ögonfärg
Grön-brun
Hårfärg
Blont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children