Miracle of new life!
A baby or money back!
previousprevious
nextnext

Att välja det bästa embryot för din embryoöverföring i våra ägg- och embryoadoptionsprogram

Det naturliga urvalet av mänskliga ägg och embryon under de första dagarnas utveckling är mycket strikt.

I genomsnitt resulterar bara 5 % av människans naturligt lossade ägg i en bebis.

Vid IVF plockas alltid fler ägg ut än vad som kommer att bli framgångsrikt befruktade (sammansmälta med en spermie), och inte alla framgångsrikt befruktade ägg kommer att klyvas (fortsätta dela sig). Det kommer alltid att finnas fler livskraftiga embryon dagen efter ägginsamlingen än vad som finns kvar dag 3, och några av de embryon som var livskraftiga på dag 3 kommer att ha slutat växa redan på dag 5 – det är helt normalt. Enligt vår erfarenhet och fertilitetslitteraturen är det i genomsnitt hälften av de befruktade äggen som blir livskraftiga embryon på dag 5, inom ägg- och embryodonationsprogram.

Man har sett i många studier att embryoutvecklingen fram till dag 3 huvudsakligen kontrolleras av äggens gener. Även ett icke-befruktat ägg kan fortsätta klyvas i upp till 3-4 dagar! Först efter dag 3 kopplas faderns gener på och börjar påverka embryots utveckling.

Det är därför det är så viktigt att odla embryon i 5 dagar; för att få så mycket information som möjligt om deras preimplantatoriska utveckling, och på så vis ha möjligheten att välja det bästa embryot för överföring som kommer att ge dig maximal chans att bli gravid.

Hur görs valet av det bästa embryot under mikroskopet?

Att välja det bästa embryot för överföring under mikroskåpet: Många celler i den inre och yttre cellmassan betyder högre inplanteringsgrad.

Vi väljer det bästa embryot för embryoöverföring på dag 5 efter ägginsamlingen. Ett 5 dagar gammalt embryo kallas för blastocyst. Detta är första steget i den embryonala utvecklingen, som innefattar mer än en sorts celler. En blastocyst ser ut som en liten sfär med en bunt celler limmade på insidan. Cellerna som formar sfären kallas för ”yttre cellmassa” eller “trophectoderm” och kommer så småningom att forma placentan och fetalsäcken. Buntarna av celler inuti sfären kallas för ”inre cellmassa” och kommer förhoppningsvis att bli bebisens kropp i framtiden.

Många års erfarenhet har visat att vissa mönster av embryonala “utseenden” under ett mikroskop på dag 5 sammanfaller med en viss framgångsgrad för inplanteringen efter överföring av dessa embryon. Inte överraskande visade det sig att om det fanns väldigt många celler i den inre och yttre cellmassan var framgångsgraden hög, och vice versa – om det fanns för få celler var chansen till en framgångsrik inplantering väldigt liten.

Blastocystgradering utifrån utseende syftar till att välja det embryo för överföring som har störst chans till en lyckad inplantering.

Detta är en kort sammanfattning av “Gardner-klassificeringen” som ofta används för att gradera blastocyster och göra efterföljande val av embryon för överföring.

Den första bokstaven efter förkortningen “BL”, för blastocyst, relaterar till den inre cellmassan; den andra bokstaven relaterar till den yttre cellmassan.

A — väldigt många celler
B — många celler

C — litet antal celler
D — väldigt litet antal celler

Till exempel:

En blastocyst kallad “BL AA” har väldigt många celler i både inre och yttre cellmassan.

En blastocyst kallad “BL AB” har väldigt många celler i den inre cellmassan och många celler i den yttre cellmassan.

BL AA, AB eller BA har väldigt stor chans att fästa i livmodern. Det är därför de kallas för “blastocyster av överlägsen kvalitet”, ”blastocyster med överlägsen morfologi” eller ”excellent blastocyst”.

BL AABL AA
BL BABL BA
BL ABBL AB
BL BBBL BB
BL ACBL AC
BL BCBL BC
BL CBBL CB
BL CCBL CC

Den här graderingen/beskrivningen baseras enbart på embryots utseende under mikroskopet och hänger inte ihop med något annat än sannolikheten för embryot att fästa i livmodern. Denna överlägsna kvalitet har inget att göra med generell hälsa, framgång i skolan eller livskvalitet! Vi kommer aldrig att glömma ett underbart par från Tyskland som kommenterade att deras son Mathias inte hade överlägsen kvalitet vid överföringen ”men se på honom nu vid tre års ålder, lång, smart och duktigare än något annat barn i hans dagisgrupp”

Om du har turen att få en blastocyst med överlägsen morfologi i din embryosamling rekommenderar vi att du överför det embryot. Den kliniska graviditetsgraden för en färsk blastocyst med överlägsen kvalitet vald utifrån morfologi är 54 % och 52 % om den är fryst. Att överföra två embryon av morfologisk toppkvalitet kommer inte att dubbla chanserna till en graviditet. Däremot kommer det avsevärt att öka risken för flerbördsfödsel. Efter överföring av två blastocyster med överlägsen kvalitet blir 70 % av patienterna gravida och mer än hälften av dem med tvillingar.

Flerbördsgraviditet är känd för att ha 5-6 gånger högre frekvens av komplikationer för mamman under graviditet och förlossning och även hos barnen som föds, än vid en enbarnsgraviditet. De flesta problemen kan hänföras till för tidig födsel och väldigt låg födelsevikt.

Om det bara finns blastocyster av BB- eller BC-kvalitet tillgängliga i en embryosamling kommer vi att diskutera möjligheten att överföra två embryon för att hålla chanserna till graviditet på en hög nivå. Om vi överför två BB/BC-blastocyster kommer chansen att bli gravid fortfarande ligga på 55-60 %, men risken för tvillinggraviditet blir mindre än 20 %.

Vi förhåller oss alltid individuellt till varje steg av behandlingen – från allra första början vid valet av donator och fram till valet av antal embryon; vårt främsta mål är alltid att hålla chanserna till en bebis höga och riskerna låga.

Blastocyster graderas också med nummer från 1 till 6

BL1BL1
BL2BL2
BL3BL3
BL4BL4
BL5BL5
BL6BL6

BL1 — har just antagit blastocystform, den tidiga morulafasen
BL2-3 — en blastocyst som håller på att expandera
BL4 — väl expanderad blastocyst
BL5 — en blastocyst som håller på att kläckas
BL6 — fullständigt kläckt blastocyst som är redo för inplantering

Varför kan vi inte odla mer än 5 dagar?

I slutet av dag 5, på väg in i dag 6, kommer embryot ut ur äggmembranet. Receptorer på ytan på den yttre cellmassan öppnas för igenkänningsprocessen mellan dem och receptorer på de endometriala cellerna i livmodern. Embryot är redo för inplantering och behöver överföras till livmodern.

Så dag 5 är den sista dagen som vi har tillfälle att utvärdera embryot utanför kroppen.

Kan alla embryon som ser bra ut på dag 5 utvecklas till en levandefödsel?

En vis man sa en gång: ”Allt är inte guld som glimmar”. Överraskande nog är inte heller alla embryon som ser bra ut så bra som de kan verka. En del embryon som ser bra ut på dag 5, men har interna problem, kommer snart att sluta utvecklas och resultera i ett negativt graviditetstest eller tidigt missfall. Dessa interna problem orsakas vanligtvis av onormalt kromosomantal i embryot.

Normala mänskliga celler har 23 par kromosomer. Att ha en eller flera extra kromosomer, eller färre, leder nästan alltid till en dödlig effekt på embryot, antingen i inplanteringsfasen eller i den tidiga graviditeten. Men det finns undantag till denna regel, såsom Trisomy 21 där embryot fortsätter att utvecklas till en levandefödsel men resulterar i ett barn med Downs syndrom.

Två tvillingembryon där det ena har normalt kromosomantal och det andra onormalt kromosomantal kan under mikroskopet se ut att vara blastocyster med exakt lika överlägsen morfologi.

Så hur mycket vet man?

 • Människor producerar en stor andel ägg och embryon med onormalt kromosomantal (aneuploidi)
 • Aneuploidi är nästan alltid dödligt för embryot (huvudorsaken till att inplantering misslyckas eller att det blir ett tidigt missfall, när naturen upptäcker kromosommisstagen och stoppar dem)
 • Påverkan av aneuploidi på embryots “utseende” på dag 5 är minimalt (två tvillingembryon där det ena har normalt kromosomantal och det andra onormalt kromosomantal kan under mikroskopet se ut att vara blastocyster med exakt lika överlägsen morfologi av AA-kvalitet!)

Finns det något sätt att identifiera vilket av embryona som har onormalt kromosomantal och kommer att sluta utvecklas flera dagar eller veckor efter embryoöverföringen? Det vore bra att kunna undvika att använda detta embryo och spara tid och hopp för patienten!

Ja, det finns en sådan metod. Den kallas PGS – preimplantatorisk genetisk test.

20-30 % av donatoräggembryona som ser bra ut har onormalt kromosomantal och är inkapabla att skapa en bebis.

Enligt vår erfarenhet och litteraturen sammanfaller procentandelen aneuploida embryon i din embryosamling med åldern på äggen. Vid 35 års ålder är hälften av kvinnans blastocyster onormala och vid 40 år är 70 % av blastocysterna onormala. Med andra ord: ju högre ålder desto högre andel aneuploida embryon.

Egg Donors < 35 years 35—37 years 38—40 years 41—42 years > 42 years

65%

56%

46%

33%

19%

13%

S. Munne et al. Blastocysts needed to transfer at least one euploid embryo: data from 10,852 pre-implantation genetic screening (PGS) cycles. Fertility Sterility September 2015 Volume 104, Issue 3, Supplement, Pages e13–e14

Förvånande nog är även 30 % av blastocysterna som skapats av donatorägg onormala!

Om valet görs enbart utifrån morfologi på dag 5 kan ett embryo som ser bra ut, men har onormalt kromosomantal, bli valt för överföring och risken för det är då 70 % hos en 40 år gammal patient som använder egna ägg eller 20-30 % i en äggdonatorcykel.

Ett genomsnittligt äggdonatorprotokoll ser enligt vår erfarenhet och kunskap typiskt ut så här:

 • 14 ägg insamlade
 • 12 mogna, 10 befruktade normalt ,
 • 5 livskraftiga embryon att förvänta på dag 5
 • 1-2 av dem har onormalt kromosomantal
 • 3-4 av dem har normalt kromosomantal

Vilka är fördelarna med PGS i donatorägg/embryocykler?

What are the benefits of PGS and why do our patients choose to use it?

 • PGS gör inte dina embryon bättre! PGS ser till att det är embryon med normal kromosomuppsättning som väljs från de som finns tillgängliga
 • PGS ökar inplanteringsgraden och andelen levandefödslar per embryoöverföring, men inte per ägginsamling
 • PGS minskar tiden till en graviditet och levandefödsel
 • Minskar andelen missfall
 • Hjälper till att undvika frysning och förvaring av onormala embryon
 • Minskar risken för Downs syndrome

Hur tas provet för test av ett embryo?

Hur går PGS till – kan det skada min bebis?

För att kunna testa embryots kromosomantal behövs minst en cell från embryot. Denna cell kan tas från embryot genom biopsi. Det första och sista stadiet då detta ingrepp är ofarligt för ett preimplantatoriskt embryo är vid blastocyststadiet (5 dagar gammalt embryo). Biopsi tidigare än så har visat sig minska inplanteringsgraden på grund av betydande påverkan på antalet celler som blir kvar i embryot. Biopsi på dag 5 har visat sig inte ha någon negativ inverkan på embryot: inplanteringsgraden var samma i dag 5-biopsigruppen som i en grupp utan biopsi. Det bekräftar att biopsi på dag 5 utförd av ett erfaret laboratorium inte skadar embryot.

Embryot behöver frysas genom så kallad vitrifiering efter biopsin, så att tiden stannas för embryot och laboratoriepersonalen kan använda tiden till att få fram resultatet av det genetiska testet. Vitrifiering av blastocyster har ingen negativ inverkan på vare sig embryot eller framgångsgraden. Överföring av ett icke-testat, färskt embryo har 54 procents klinisk graviditetsgrad, överföring av ett icke-testat, fryst embryo har 52 procents klinisk graviditetsgrad och ett PGS-testat, fryst embryo, normalt med 23 kromosompar, resulterar i en klinisk graviditetsgrad på 60 procent.

Så här görs biopsin: Som du ser tas ett litet cellprov från den yttre cellmassan – den framtida placentan. Ingen biopsi tas från den inre cellmassan – den framtida embryokroppen.Så här görs biopsin: Som du ser tas ett litet cellprov från den yttre cellmassan – den framtida placentan. Ingen biopsi tas från den inre cellmassan – den framtida embryokroppen.

Manipulation i laboratoriet på embryon i senare stadier är inte möjliga, eftersom ett embryo behöver återföras till livmodern senast på dag 6 för att fästa.

Hur gynnas patienten av PGS-processen och att valet av embryo för överföring görs på basis av både god morfologi och normalt kromosomantal?

Embryon odlas under 5 dagar

Biopsi på placentaceller görs på alla A- och B-blastocyster

Alla blastocyster fryses omedelbart efter biopsin

DNA extraheras ur biopsiprovet och förstärks (för att få fler kopior av DNA för testet)

Kromosomerna räknas med a-CGH-metoden (tar från flera dagar till flera veckor)

Resultatet av a-CGH jämförs med motsvarande embryon, och embryon med onormalt kromosomantal kasseras

De morfologiskt bästa embryona väljs ut från de som har normalt kromosomantal, tinas sedan och används för embryoöverföring

Alla återstående embryon som har normalt kromosomantal förblir patientens egendom, stannar i frysen och kan användas för kommande försök om det behövs eller för att få ett syskon flera år senare.

Vilken är framgångsgraden?

With one embryo chosen by morphology and genetics implantation rates are 60%.

I vårt ägg- och embryodonationsprogram, när ett fryst embryo väljs endast utifrån morfologiska kriterier, blir inplanteringsgraden 52 %. Med ett embryo som väljs utifrån både morfologi och genetik blir framgångsgraden 60 %.

God morfologi hänger samman med embryots chans att fästa.

Normalt kromosomantal hänger samman med embryots kapacitet att fortsätta utvecklas till en levandefödsel.

Den högsta graden av levandefödsel per embryo som används för överföring uppnås om embryot väljs utifrån både morfologi och genetik.

 • Vi ber dig att uppge ditt födelsedatum för mer exakt medicinsk rådgivning
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
All Posts