Hopp – din hjälp genom infertilitetsbehandlingen

Hopp – din hjälp genom infertilitetsbehandlingen

När du går igenom en fertilitetsbehandling kan det ibland kännas svårt att hålla hoppet uppe och verkligen tro att du en dag kommer att bli gravid och bli mamma.

Definitionen av hopp är att viljan att något ska hända eller vara sant, och tro att det kan hända eller vara sant.
Vad jag tycker är intressant med hoppet är hur starkt det är och hur denna känsla hjälper dig genom behandlingen. Utan hopp finns det ingen behandling mit äggdonation eller embryodonation. Därför är hoppet ett viktigt ämne under mina möten med patienter.
Fråga dig själv: Hur lyckas du hålla ditt hopp uppe? Ditt svar är viktigt, det leder dig mot din dröm.

Vissa patienter berättar att de nästan ger upp och att de inte längre tror på sitt barnprojekt. Men jag vet att de flesta sannolikt inom en kort tid kommer att fortsätta sin resa mot ett önskat barn, att de fortfarande har hopp. Hoppet är den sista känslan som försvinner i detta projekt.

Under en fertilitetsbehandling är det ibland svårt att hålla hoppet uppe, särskilt om du har haft flera misslyckade försök, eller missfall.

Kanske du tror att du alltid måste hålla hoppet uppe, förbli stark och tänka positivt varje dag under fertilitetsbehandlingen, men det tror inte jag.

Jag tror att vi ibland under vissa perioder måste acceptera vår frustration, våra negativa tankar och tårar. Dessa reaktioner hjälper oss att komma ihåg hur viktigt vi tycker att detta projekt är och hur viktigt det är att fortsätta.

När patienter berättar för mig att det är svårt att hålla hoppet uppe, ber jag dem att föreställa sig att de lämnar sitt hopp på mitt kontor ett tag och att jag tar hand om det tills de är redo att ta det tillbaka. När de känner sig starka nog, och tiden har hjälpt dem att bearbeta sina känslor, kan de komma och få hoppet tillbaka.

Vad påverkar ditt hopp?

  • Människorna runt omkring dig, deras inställning och stöd
  • Framgångsgrad och professionalism på kliniken – det gör dig säker och hoppfull
  • Känslomässigt stöd från professionella rådgivare
  • Dina föreställningar av dig själv som mamma och tankar och drömmar om ditt framtida liv med ett barn

Bakom känslan av hopp finns den starka modersinstinkten, kärleken, drömmen och framtiden som du verkligen tror att den kommer att bli.

Men om du under behandlingen tycker att det är svårt att hålla hoppet uppe, be en nära vän eller en familjemedlem att ta hand om ditt hopp ett litet tag, tills du är redo att ta det tillbaka.

Jag vet att du kommer att bli redo igen!
Lycka till!!
Tone Bråten