Miracle of new life!
A baby or money back!
previousprevious
nextnext

Äggdonation resa

Äggdonation och embryoadoption: process för mottagare

Resan mot en efterlängtad bebis med hjälp av äggdonation (embryoadoption) kan vara en mycket speciell och känsloladdad upplevelse för en kvinna. Vi har därför gjort processen för mottagare av donatorägg och embryon så bekväm, enkel och framgångsrik som möjligt!

Vi har faktiskt gjort processen för embryoadoption och äggdonation så enkel och effektiv att det är möjligt att erbjuda våra patienter en bebis-garanti!

Det innebär att om ingen bebis fötts inom tre IVF-försök med donerade ägg (eller 4 överföringar av donatorembryon i ett embryoadoptionsprogram) kommer vi att återbetala 80 % av avgiften. I de allra flesta fall dröjer det dock inte länge innan en frisk bebis föds, på grund av vår effektiva och framgångsrika embryo- och äggdonationsprocess!

Vad är skillnaden mellan processerna för äggdonation och embryoadoption?

Behandlingsprocessen för mottagare av donatorägg och donatorembryon är exakt densamma.

Det finns bara tre skillnader:

 1. Sperma:
  • I vårt äggdonationsprogram används spermier från partnern eller en privat/specifik spermadonator, och embryon skapas för mottagaren i "realtid" med färska ägg.
  • I vårt embryodonationsprogram skapas embryon från färska donatorägg och donerad sperma och lagras i vår embryobank, vilket ger mottagaren ett brett utbud av embryon. Genom att skapa embryon med spermier från europeiska spermabanken (European Sperm Bank) kan vi också erbjuda "kontaktbara" spermadonatorer  →
 2. Välja äggdonator och matchning av donatorembryon:
  • Mottagare av donatorägg kan välja sin personliga donator från vår omfattande katalog av äggdonatorer, eller be oss välja en äggdonator. Sedan befruktas ägget från denna äggdonator med spermier från partnern eller vald spermadonator.
  • Mottagare av donatorembryon ber oss matcha embryon från vår donatorembryobank med mottagaren, baserat på fysiska egenskaper. Dessa embryon är redan skapade och i genomsnitt finns det alltid cirka 100 variationer tillgängliga.

  Såväl mottagare av donatorägg som -embryon kommer att få tillgång till bilder av äggdonatorer med utökad profil. Om mottagaren föredrar det kan hon också välja att använda ”kontaktbara” spermadonatorer med utökad profil från European Sperm Bank.

 3. Vistelsens längd i Sankt Petersburg:

  Eftersom vi använder redan skapade embryon är vistelsetiden kortare i våra program för embryoadoption än i våra äggdonationsprogram. (Se steg 6 för mer detaljerad information).

Embryo- och äggdonationsprocessen för mottagare i 7 enkla steg:

De flesta steg i din behandling med embryoadoption eller äggdonation kommer du att ta i ditt hemland. Vi kommer att ge dig vägledning steg-för-steg och konsultationer via Skype, epost och telefon, för att göra varje steg tydligt och bekvämt för dig. Du kommer bara till Sankt Petersburg för att slutföra de sista stegen i äggdonationsprocessen, när dina donatorembryon är färdiga eller din valda äggdonator är redo för ägginsamling och din kropp och själ förberedda för embryoöverföring.

Steg 1: Ditt första möte med din personliga patientkoordinator

Vår medarbetare, som är din personliga samordnare under hela behandlingsprogrammet, kommer att kontakta dig kort efter att du fyllt i vårt onlineformulär. Blanketten hjälper oss att förstå din situation och dina personliga behov.

Kontakta oss

Från detta första steg på din embryoadoptions-, eller äggdonationsprocess, guidar din personliga samordnare dig genom hela resan, hjälper dig med alla nödvändiga detaljer och gör processen smidig, bekväm och effektiv. Den personliga samordnaren kommer att boka alla dina individuella möten med våra specialister – sjuksköterskor, läkare, psykologer och andra medarbetare i äggdonationsgruppen. Samordnaren kan också sätta dig i kontakt med våra tidigare patienter, som gärna är referenser och delar med sig av sina erfarenheter av äggdonation eller embryoadoption. All kommunikation sker via Skype, epost och telefon.

Det är väldigt viktigt för oss att du har en kontaktperson som håller daglig dialog med dig, när du har frågor eller behöver hjälp – Din personliga patientkoordinator kommer att förbli med dig under hela behandlingscykeln.

Träffa våra patientkoordinatorer – dina personliga guider på äggdonationsresan!

Meet our patient coordinators — your personal guides into egg donation journey!

Vi har en fantastisk, internationell samordningsgrupp! Diana, Julia, Alla, Ann, Annie, Valeria och Valentina kommer från Sankt Petersburg och Maria från Sverige. Våra samordnare talar engelska, tyska, svenska, norska och franska. Några av våra samordnare är tidigare äggdonatorer och några är före detta fertilitetspatienter!

Steg 2: Ditt Skype-möte med en av våra ansvariga läkare

Din personliga samordnare kommer att ordna ett individuellt Skype-möte för dig med en av våra ansvariga läkare, på en tid som passar dig. Detta möte är gratis. Under konsultationen kommer du att prata om din medicinska historik med din läkare, doktorn kommer att studera dina journaler (och din partners, om det är aktuellt). Ni kommer också att diskutera din individuella medicinska strategi och naturligtvis medicinska frågor som du har.

Vi följer principen om personlig läkarvård. Det innebär att vi gör en noggrann studie av det specifika medicinska fallet, för att hitta bakomliggande orsaker och förstå reaktionskedjan som fört vår patient till sin nuvarande medicinska situation. Vi tillämpar en individuellt utformad terapeutisk strategi som är effektiv för en viss person, vi erbjuder inte bara samma strategi till en stor grupp människor som har liknande problem.

Det är du, och bara du, som är i fokus för oss när vi försöker hitta den mest effektiva vägen till din efterlängtade bebis. Det är både vårt mål och vår belöning.

Nu förstår du varför det är så viktigt att du ger oss alla dina tidigare medicinska journaler och informerar oss om allt som kan påverka din behandling i framtiden, eftersom den här informationen kommer att göra det möjligt för oss att ge dig den bästa sjukvården och de största chanserna till framgång.

Denna specialkonsultation är gratis!

Träffa våra fertilitetsspecialister – våra strålande läkare!

Meet our Fertility Specialists — Our brilliant Doctors!

Alla våra läkare har sin egen unika professionella bakgrund och erfarenhet.

Dr. Olga Zaytseff är en internationellt erkänd fertilitetsspecialist. Hennes yrkesskicklighet och kunskaper, i kombination med ett personligt och omsorgsfullt tillvägagångssätt, har samlat en grupp hängivna specialister och gjort det möjligt att starta den allra första fertilitetsbehandlingen i Europa med bebisgaranti.

Dr. Elena Lapina är en världsberömd fertilitetskirurg som bidragit till födelsen av den första bebisen i Ryssland efter transplantation av livmodervävnad. Dr. Lapina har också utvecklat en egen metod för livmoderkirurgi, som gör det möjligt för patienter med många misslyckade fertilitetsbehandlingar bakom sig att fullfölja en graviditet.

Dr. Alena Egorova har gedigen specialisering inom kvinnlig endokrinologi.

Dr. Ekaterina Alekseeva har 15 års erfarenhet av prenatal fosterdiagnostik.

Dr. Violetta Tikhomirova är allmänläkare (GP) och certifierad ultraljudsspecialist.

Detta unika och breda spektrum av kunskaper gör det möjligt för våra läkare att se varje enskild patients situation utifrånolika perspektiv och hitta den mest effektiva behandlingen!

Sist men inte minst – alla våra 5 läkare är tidigare fertilitetspatienter. Är det inte fantastiskt att ha en läkare som kommer att se din situation både ur en doktors och en tidigare patients synvinkel?

Steg 3: Introduktion till äggdonation (embryoadoption) ur etiskt, emotionellt och socialt perspektiv

Både äggdonation och embryoadoption är mycket speciella sätt att skapa en bebis. Så speciella att det i början kan kännas surrealistiskt:

 • Ska jag lägga någon annans ägg i min mage för att skapa mitt barn?
 • Kommer jag att älska det här barnet? Kommer barnet att älska mig?
 • Kommer allt att vara och kännas som vanligt, som det skulle ha varit om jag använt mitt eget ägg?

Självklart har du alla dessa frågor och blandade känslor – alla har det!

Och av uppenbara skäl är det svårt att fråga föräldrar eller vänner: "Hur var det för dig när du gjorde äggdonation (embryoadoption)"? Mest troligt är att de aldrig hört talas om äggdonation eller embryoadoption, eftersom dessa fertilitetsbehandlingar är relativt nya.

Så vad ska du göra?

Hålla dig isolerad? Eller försöka passa in i det här surrealistiska konceptet som i kläder som inte passar?

Nja, vi har en bättre lösning för dig!

Vi är glada att kunna erbjuda dig vår introduktionskurs, som hjälper dig att förstå och acceptera din äggdonations-(embryoadoptions-)resa:

 1. Våra psykologer kommer att introducera dig i äggdonation/embryoadoptions-konceptet både ur ett emotionellt och etiskt perspektiv. De kommer att prata med dig om viktiga aspekter, som till exempel moder-barn-band och hur man berättar för barnet. De är också bollplank om du vill diskutera dina individuella frågor och bekymmer.

  Det är viktigt att få denna information och råd från yrkesverksamma som har stor erfarenhet av att möta andra i samma situation, och som kan ge dig verktyg för att hantera din nuvarande situation på det effektivaste och lämpligaste sättet för dig som individ.

  Denna konsultation sker via Skype och din personliga samordnare hjälper dig att hitta en bra tid, när du är hemma och kan prata i lugn och ro.

  Detta samråd är gratis!

Träffa våra psykologer

Meet our psychologists’ team

Vi är glada att kunna erbjuda vår grupp med psykologer. Ingen annanstans i Europa hittar du psykologer och psykoterapeuter med huvudsakligt fokus på kvinnan och hennes inre värld då hon är på väg att bli mamma! Våra psykologer hjälper dig att bättre förstå och acceptera de etiska och känslomässiga aspekterna av donation. De hjälper dig att känna dig normal och inte ensam under fertilitetsbehandlingens upp- och nedgångar.

 1. Våra tidigare patienter kommer också att dela med sig till dig av sina egna äggdonationsresor och hur deras liv är idag! Många berättar för oss att de har glömt vad som var så speciellt i dessa resor till att få barn – det är det bästa budskapet de kan ge dig; i dag är de föräldrar till friska barn och allt är som vanligt, som i vilken annan familj som helst.

  Men många minns känslor och bekymmer som de hade i början, när de gjorde sina fertilitetsbehandlingsval, och kan berätta hur de har löst dessa och när. Detta personliga möte med en tidigare patient kommer också att ske via telefon eller Skype, och bokas av din samordnare på en tid som passar dig.

  Kommunikationen med tidigare patienter är givetvis utan kostnad.

Träffa våra tidigare patienter

Meet our former patients

Se / läsa berättelser om våra patienter

Vi hoppas du förstår att vi utifrån vår långa erfarenhet har kunnat skapa en krets av varma, omtänksamma och professionella människor som kan hjälpa dig under denna speciella resa. Från de allra första stegen till en bebis i dina armar!

Steg 4: Ditt äggdonatorval – låt vår äggdonationsgrupp hjälpa dig!

Känner du att äggdonation (embryoadoption) är en resa som du kan göra? Men du undrar fortfarande "vilka dessa unga kvinnor är som donerar sina ägg"?

Våra äggdonatorer är unga kvinnor 19-32 år, de har egna friska barn och sätter högt värde på denna dyrbara gåva i livet. Många av dem berättar för oss att de inte kan föreställa sig sina liv utan barn, så deras donationer handlar om att hjälpa andra kvinnor att bli lyckliga mödrar, precis som de själva.

Möt vår kära Anna, Ksenja eller Irina – äggdonationsgruppen som tar hand om våra aktiva äggdonatorer och kör vår äggdonatordatabas. Vi är så glada och stolta över deras bidrag som äggdonatorer tidigare och som briljanta medarbetare idag!

Meet our dear Egg Donation Team

Medlemmarna i vår äggdonationsgrupp kommer att kunna berätta mer om våra äggdonatorer, utöver det som står i katalogen. De kommer att förklara för dig hur allt det praktiska går till i processen att välja äggdonator (eller vid matchning av donatorembryon).

Ditt samråd med en av medlemmarna i äggdonationsgruppen kommer att bokas åt dig av din personliga samordnare, och sker via Skype på en tid som passar dig.

Detta samråd är gratis!

 

Med all denna information, och dina samtal med möjlighet att ställa frågor som du kanske haft, är du nu fullt utrustadmed allt du behöver veta innan du gör äggdonatorvalet (eller den idealiska matchningen av donatorembryo) med hjälp av vår grupp!

Efter att ha blivit introducerad i processen för äggdonatorval eller matchning av donatorembryo, med hjälp av vår professionella, varma och omtänksamma grupp, kommer du att göra det perfekta valet enkelt och framgångsrikt! Nu känner du till dina personliga kriterier och du har fokus på de praktiska aspekterna av valet. Du kommer nu att kunna ta nästa steg på din resa!

Begär tillgång till vår online-katalog med äggdonatorer

Du är inte ensam i ditt äggdonatorval, vi är här för dig:

Efter att ha tittat igenom databasen och valt de äggdonatorer som du känner att du klickar med erbjuder vi dig gärna ett Skype-möte med någon i vår äggdonationsgrupp. Du diskuterar de äggdonatorer som du har valt och får hjälp att begränsa urvalet, samt erbjuds andra donatorer som är lämpliga och som du kan ha missat!

Om du överväger embryoadoption matchar vi dig gärna med ideala donatorembryon! Vänligen skicka foton på dig (2-3 nytagna och 2-3 på dig i 20-årsåldern). Vi återkommer sedan till dig med våra bästa förslag!

Steg 5: Din individuella behandlingsplan för äggdonation eller embryoadoptiongr

När du har meddelat oss de datum som passar dig att komma till Sankt Petersburg, förbereder vi din individuella behandlingsplan som ska se till att din kropp är redo för embryoöverföring inom det tidsfönster du har valt (detta kan göras oberoende av din cykel, för att matcha din önskade tid för resa). Observera att processen för att skapa din behandlingsplan kan pågå samtidigt som din process för att välja äggdonator (eller matchning av donatorembryon).

Din individuella behandlingsplan kommer att innehålla:

 • exakt tidsplan för din behandling från där du är i din nuvarande cykel och situation, till din embryoöverföring i Sankt Petersburg.
 • lista över mediciner, med doser och datum för när och hur man påbörjar dem.
 • datum för att besöka din lokala läkare för ultraljudsundersökningar och beskrivning av vilken information vi behöver.
 • ankomst- och avresedatum till Sankt Petersburg med en detaljerad tidtabell för konsultationer och behandlingar vid kliniken.
 • lista över de laboratorietester som vi kommer att göra åt dig på vår klinik, utan kostnad, första morgonen efter din ankomst.

Du kommer att ha ett Skype-möte med en av våra sjuksköterskor eller barnmorskor, för att diskutera alla detaljer i din behandlingsplan för äggdonation och svara på alla dina frågor om medicinering.

Möt våra sjuksköterskor och barnmorskor

Meet our nurses and midwifes

Våra kära sjuksköterskor Katia, Olia, Ania, Olya, Varia, Lisa och Julia kommer aldrig att vara likgiltiga och svarar snabbt på dina frågor via epost, oavsett hur liten frågan är eller hur sent den skickas. De kommer att träffa dig på kliniken för att ta dina blodprover och förklara din medicinering för dig i personliga samtal.

Enligt din individuella behandlingsplan börjar förberedelsen för embryoöverföring medan du är i ditt hemland. Du behöver inte komma till vår klinik i det stadiet.

90 % av förberedelserna för din embryoöverföring kan utföras i ditt hemland med distans-stöd från vår grupp och lite hjälp från din lokala läkare (2-3 ultraljudsundersökningar och förskrivning av läkemedel enligt beskrivningen i din behandlingsplan).

Skriv ut din behandlingsplan och ta med den till ditt möte med din lokala läkare. Sänd våra bästa hälsningar till din läkare! Om du inte har en lokal läkare som du kan kontakta för ultraljud och recept – låt oss veta det så sätter vi dig gärna i kontakt med en läkare.

Steg 6: Ditt besök i Sankt Petersburg för embryoöverföring

Din personliga samordnare hjälper dig med visum-ansökan och att ordna din resa till Sankt Petersburg. Vi kommer att ge dig goda råd i valet av hotell, restauranger, sevärdheter och teatrar.

*Om du använder donatorägg och sperma från din partner ska ni båda besöka Sankt Petersburg en gång:

 • Din partner för att lämna spermaprov till befruktning (och/eller frysning);
 • Du ensam, eller tillsammans med din partner, för embryoöverföring. Vistelsens varaktighet är 1-12 dagar och beror på detaljerna i ditt behandlingsprogram. Under ditt Skype-möte med våra specialister rekommenderas det schema som är mest lämpligt för din personliga medicinska situation, det beror också på dina önskemål och bekvämlighet.

*Om du använder donatorembryon besöker du Sankt Petersburg bara en gång:

 • Du kommer bara till Sankt Petersburg en gång – för embryoöverföringen. Vistelsen är 3-4 dagar. Under ditt Skype-möte med vår specialist rekommenderas det schema som bäst passar din medicinska situation. Tidpunkten och varaktigheten beror också på dina önskemål och bekvämlighet.

När du anländer till Sankt Petersburg kommer du att:

 • Mötas på flygplatsen av vår professionella chaufför
 • Inbjudas att delta i vårt utbildningsseminarium om embryologi, genetik och graviditet
 • Visas runt i vår vackra stad på en gratis tur med vår kunniga guide
 • Erbjudas att få dina laboratorietester gjorda vid vår klinik
 • Undersökas av vår läkare med ultraljudsskanning och få ytterligare medicinska rekommendationer
 • Få förklaring av resultaten med dina ägg, spermier och embryons kvalitet
 • Träffa vår sjuksköterska för förklaring av hur man behåller gravideten och undviker missfall
 • Träffa en allmänläkare för allmän hälsoundersökning
 • Få din embryoöverföring
 • Skjutsas tillbaka till flygplatsen av vår chaufför i tid till ditt flyg hem

Var vänlig kontakta oss för att diskutera dina frågor med våra samordnare, sjuksköterskor och läkare.

Kontakta os

Steg 7: Fortsatt vård vid din hemkomst

I våra äggdonations- och embryoadoptionsprogram är vi stolta över att kunna erbjuda 74,2 % klinisk graviditetsgrad per färsk embryoöverföring och 60 % klinisk graviditetsgrad per fryst embryoöverföring. Dessutom är risken för missfall i graviditeter som skapats av yngre ägg betydligt lägre än risken vid naturliga graviditeter för kvinnor i hög reproduktiv ålder.

Vår erfarenhet visar emellertid att en graviditet som uppnås genom äggdonation eller embryoadoption kräver extra stöd och vård under de första månaderna. Därför kommer du under din vistelse i Sankt Petersburg (när du kommer för embryoöverföring) att bli fullständigt informerad om hur man förebygger och undviker missfall. Vår filosofi är att förväntan och förebyggande är mycket bättre än att bara reagera om något händer. Vi är proaktiva för att förebygga missfall.

När det gått 2,5 månader efter din embryoöverföring kan den vanliga förlossningsvården i ditt hemland fortsätta ge vanlig vägledning och stöd under din graviditet. Vår grupp kan dock fortfarande hjälpa dig med eventuella problem och ge medicinsk rådgivning som du kanske behöver. Vårt ömsesidiga slutmål är att se till att du föder en frisk bebis.

Har du frågor?

Få en gratis konsultation

Du kan läsa mer om graviditetens fysiologi efter äggdonation eller embryoadoption här →

 • Vi ber dig att uppge ditt födelsedatum för mer exakt medicinsk rådgivning
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
All Posts