Miracle of new life!
A baby or money back!
previousprevious
nextnext

Graviditet efter äggdonation / embryodonation. Speciell eller vanlig?

Efter äggdonation (eller embryodonation), när dag X äntligen har kommit och du får de mest glada och efterlängtade nyheterna någonsin – du är gravid! Självklart svävar du på rosa moln!

Men då dyker plötsligt en fråga upp i ditt huvud: "Är min äggdonationsgraviditet speciell och skiljer den sig från en naturligt skapad graviditet?"

Svaret är både "ja och nej"!

Faktum är att din graviditet efter äggdonation (embryodonation) är speciell eftersom

Graviditet efter äggdonation fortfarande behöver externt hormonellt stöd, särskilt fram till slutet av 12:e veckan

 • Kvinnor som är gravida efter äggdonation kan få blödningar på grund av förändringen i hormonnivå
 • Efter äggdonation måste du vara mindre aktiv än vanligt och behålla en avslappnad livsstil
 • Din resa mot denna graviditet har inte varit lätt och den känns fortfarande ömtålig och till och med surrealistisk

Men din graviditet efter äggdonation (embryoadoption) är också naturlig eftersom:

 • Din chans till levandefödsel efter äggdonation är densamma som för unga kvinnor som använder sina egna ägg
 • Sannolikheten för missfall efter äggdonation är låg och densamma som för unga kvinnor gravida med egna ägg
 • Äggdonationsgraviditeten kunde inte ha inträffat utan dig och din starka önskan om att få detta barn
 • Det finns nu liv i dig som du är ansvarig för och känner en omedelbar koppling till!

Det är viktigt att känna till graviditetens särdrag, efter äggdonation (embryodonation), så att allt utvecklas bra och din graviditet enbart ger dig glädjen i moderskapet. Du kommer att diskutera dessa speciella aspekter i detalj under ditt individuella samråd med sjuksköterska eller barnmorska på vår klinik.

Din chans att föda efter äggdonation eller embryodonation

Kvinnor i hög reproduktiv ålder har tyvärr små chanser att skapa en graviditet med egna ägg och bära barnet hela tiden ut, det beror främst på äggkvaliteten som minskar dramatiskt efter 40 år. Lyckligtvis gör alternativet att använda donatorägg eller donatorembryo att dina chanser återställs till dem för en 25-åring, vilket hjälper dig att bli gravid och få ett friskt barn.

Genom att titta på de två graferna nedan ser du att graden av levandefödsel för kvinnor som använt embryoadoption eller äggdonation är densamma som för kvinnor under 30 år som använt egna ägg. Dessutom är risken för missfall efter äggdonation (eller embryoadoption) mycket lägre jämfört med graviditeter med egna ägg bland kvinnor över 40 år. Allt detta beror på den låga förekomsten av kromosomavvikelser hos yngre ägg som används för behandlingen.

LLevandefödseltal för olika åldrar vid äggdonation och IVF med egna ägg

Live birth rates by age for egg donation and own egg IVF

Procentandel överföringar som resulterade i levandefödslar vid assisterad befruktnings(ART)-cykler med användning av färska embryon från egna ägg, och ART-cykler med användning av färska embryon från donatorägg, utifrån kvinnans ålder, 2009. Referens: American national summary on assisted reproductive technology success rates, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, december 2011. (Data från 84 039 embryoöverföringar med färska icke-donatorägg och 16 225 embryoöverföringar med färska donatorägg).

Andel missfall för kvinnor som använder egna ägg i IVF-behandling

Miscarriage rates for women using their own eggs in IVF treatment

Procentandelen IVF-cykler med friska icke-donatorägg eller embryon som resulterade i missfall, utifrån ålder på kvinnan, 2009 Referens: American national summary on assisted reproductive technology success rates, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, december 2011.

Alltså, genom att använda donatorägg/embryon får kvinnor i hög reproduktiv ålder samma chanser till levandefödsel som unga kvinnor som använder sina egna ägg!

Hormonell status under graviditetens första trimester efter äggdonation (eller embryodonation)

De två hormoner som är ansvariga för en stadig utveckling av graviditeten är östrogen och progesteron. Deras växande nivåer säkerställer att det inte blir någon månatlig blödning och att din graviditet bevaras.

Om vi tittar på en graviditet med egna ägg

Om vi tittar på en graviditet med egna ägg, genereras progesteron och östrogen under de första 12 veckorna av en "corpus luteum" (eller "gulkropp") i en äggstock. Corpus luteum är resterna av en ägglossad follikel. Ett embryo reglerar nivåerna av östrogen och progesteron med sitt eget hormon som kallas Human Chorionic Gonadotrophin (HCG). Ju högre HCG-nivåer desto högre nivåer av östrogen och progesteron produceras av gulkroppen. Syftet med ökningen av östrogen- och progesteronnivåer är att fördröja menstruationen och bibehålla hinnan i livmodern.

Men i en embryo- eller äggdonationsgraviditet

Men i en embryo- eller äggdonationsgraviditet finns inga ägg som skapats av mottagarens äggstockar. I stället har kvinnornas äggstockar vilat under denna cykel och inte producerat några folliklar alls. Detta leder till att det inte finns någon "corpus luteum" i äggstockarna och därmed ingen egen östrogen/progesteronproduktion, även om det finns ett embryo i livmodern som producerar HCG. Därför är det under de första 12 veckorna viktigt för kvinnan att ta externt progesteron och östrogen, för att imitera funktionen av "corpus luteum" och hålla hormonnivåerna höga. Efter 12 veckors graviditet tar placentan ansvaret för progesteron- och östrogenproduktionen. Placentan härstammar från embryonala celler och är därför närvarande i alla slags graviditeter, och behåller dem oavsett hur de skapades.

Embryo-moderdialogen under första trimestern vid naturligt skapad graviditet

Embryo-moderdialogen under första trimestern vid naturligt skapad graviditet

Annorlunda embryo-moderdialog under första trimestern vid äggdonationsgraviditet

Annorlunda embryo-moderdialog under första trimestern vid äggdonationsgraviditet

Möjlig blödning under första trimestern efter äggdonation (eller embryodonation)

Stabil eller ökande östrogen och progesteron spelar en avgörande roll för att bibehålla endometrium i livmodern och fördröja menstruationen. Om hormonnivåerna minskar med mer än 30 % kommer kvinnan troligen att få en blödning. Det är så livmodern fungerar när befruktning inte har ägt rum, eller om det finns en tidig graviditetsförlust. Miljön inuti livmodern förnyas genom blödningen och snart är livmodern redo för ny befruktning, om och om igen – tills det äntligen händer.

Men det finns en signifikant skillnad mellan blödning vid en graviditet med egna ägg och en graviditet efter ägg/embryodonation:

Blödning, om den sker under en graviditet med egna ägg som uppnåtts i en "färsk cykel", är ett varningstecken som främst betyder att det är något fel på embryot. Eftersom nivåerna av östrogen och progesteron är ansvariga för att behålla endometrium och fördröja menstruationen och är direkt kopplade till HCG-nivån, indikerar blödningen att embryot slutat producera HCG, det vill säga slutat utvecklas. Som ett resultat av det har livmodern börjat rengöra sig genom blödning och förbereda sig för en ny möjlig befruktning.

I en graviditet efter äggdonation eller embryodonation är embryot inte ansvarigt för östrogen- och progesteronproduktion i äggstocken, eftersom äggstocken är inaktiv och inte kan reagera på embryonal HCG-stimulering. I stället får kvinnan dessa två hormoner utifrån – som regelbunden medicinering enligt den individuella behandlingsplanen. En blödning berättar bara om minskning av östrogen- och progesteronnivåer i kvinnans kropp och indikerar inte ett primärt problem i den embryonala utvecklingen. Blödningen visar att det inte finns tillräckligt med medicin i kroppen. Men genom att öka mängden medicin, under kontroll av vårt medicinska team, slutar blödningen och graviditeten fortsätter.

Möjliga orsaker till minskning av östrogen- och progesteronnivåer (när de tas som läkemedel)

Inget bra upptag av läkemedlet i magen på grund av:

 • Mat som man inte brukar äta
 • Förändringar av dieten
 • Diarré
 • Kräkningar

För snabb destruktion av läkemedlet på grund av ökad metabolism orsakad av:

 • Träning
 • Överhettning (bastu, hamam)
 • Samlag
 • Intensivt liv

Trots detta vet vi att även minsta blödning är en alarmerande riskfaktor som visar att patienten kan behöva öka doseringen av sin hormonmedicin, för att bevara graviditeten. Blödningarna är naturligtvis också extremt stressande för patienterna som kan komma ur balans. Därför har vi utvecklat ett speciellt medicineringsprogram som syftar till att på mest effektiva sätt stoppa blödningen, på kortast möjliga tid. Alla våra patienter går igenom detta schema tillsammans med vår sjuksköterska i förväg, vid samråd med henne på vår klinik, för att förstå vad de ska göra steg för steg och få alla sina frågor besvarade i förväg.

Men, mycket effektivare än att försöka stoppa blödningen är att förebygga blödning.

Åtgärder för att minska risken för blödning och missfall efter äggdonation (eller embryoadoption)

Efter embryoöverföringen rekommenderar vi starkt våra patienter att byta till en avslappnad livsstil och minska sin vanliga fysiska aktivitet, så att de inte ökar sin ämnesomsättning och bränner medicinen för fort. Snabbare nedbrytning av medicinen före nästa intag resulterar i upp- och nedgångar av östrogen/progesteronnivåer i kroppen, vilket är en riskfaktor för blödning. Innan du når slutet av graviditetsvecka 12 – avstå från aktiviteter som kan öka din ämnesomsättning.

Eftersom missfall under graviditeter efter äggdonation eller embryoadoption oftast har på icke-embryonala orsaker (minskning av östrogen/progesteronnivåer i kroppen), måste vi se till att behålla dessa hormonnivåer stabila hela tiden.

Här är våra huvudsakliga råd om hur du förhindrar blödning och därmed undviker missfall

 1. Intaget av progesteron och östrogen bör göras i olika former: oralt, transdermalt, vaginalt och intramuskulärt. Detta kommer att säkerställa bästa möjliga upptag och spridning av medicinen i kroppen.
 2. Minska dina sportaktiviteter till ett minimum, eftersom träning ökar ämnesomsättningen; därmed bryts medicinen ner i din kropp innan nästa intag sker.
 3. Ät hälsosam mat och experimentera inte med mat som du inte är van vid. Håll din diet vanlig och regelbunden för att undvika problem med matsmältningen.
 4. Vid diarré eller kräkningar, applicera ett extra östradiol-plåster och informera oss så att vi kan vägleda dig vidare. Vid matsmältningsbesvär kan ett oralt intag av hormoner bli ineffektivt, varför du då rekommenderas att använda andra sätt: transdermalt, intramuskulärt, vaginalt.
 5. Långa vistelser i varmt vatten ökar nedbrytningen av hormoner, så snälla, ingen bastu, varma bad eller bubbelbad under första trimestern. Men dagliga varma duschar eller tjugo minuters lugn simning i en pool är helt okej.
 6. Vi rekommenderar att du avstår från samlag tills du får ditt graviditetstestresultat. Om testet är positivt och du inte har några smärtor eller blödningar kan du gå tillbaka till ditt normala sexliv.
 7. Även om placentan efter den 12:e graviditetsveckan börjar producera hormoner och på så vis eliminerar skillnaden mellan graviditeter med donerade ägg/embryon och de med egna ägg, ordineras vaginalt progesteron fram till trettioandra veckan. Denna åtgärd är avsedd att förlänga och stärka livmoderhalsen och minska risken för sena missfall eller för tidig födsel, särskilt i äldre patientgrupper.

Att hålla det ovan nämnda i åtanke och ha daglig kommunikation med oss är bästa sättet för dig att vara säker och se till att graviditen efter äggdonation eller embryoadoption utvecklas normalt.

 • Vi ber dig att uppge ditt födelsedatum för mer exakt medicinsk rådgivning
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.