Miracle of new life!
A baby or money back!
previousprevious
nextnext

Hur skapas donatorembryon och matchas till en mottagare?

Hur skapas donatorembryon?

Donatorembryon skapas på vår klinik endast från donatorägg och spermier av bästa kvalitet från professionella, friska och unga donatorer. Givarna har egna friska barn och inga fertilitetsproblem.

Som en del av vår höga standard använder vi inte donatorembryon som blivit kvar från andra patienter, för att eliminera risken att överföra problem med fertilitet till barnet.

Vi använder donatorblastocyster med topp-morfologi, för att säkerställa inte bara hög inplanteringsgrad utan också bra levandefödselgrad och låg missfallsrisk.

Andelen kliniska graviditeter är över 60 % vid frysta överföringar och över 70 % vid färska överföringar. Andelen levandefödslar är över 50 % per embryoöverföring.

Vi förser dig med omfattande information om varje donator och ger dig största möjliga chans att bli gravid och föda en levande, frisk bebis. Vi är den enda klinik i Europa som erbjuder embryoadoption med garanti för levandefödsel, vilket innebär att en bebis är född inom fyra embryoadoptionsförsök, eller så återbetalar vi 80 % av behandlingskostnaden.

Naturligt urval av bästa spermier och ägg

Donatorembryon skapas av friska donerade ägg och fryst/upptinad donatorsperma. Befruktning sker konsekvent via IVF – en mer naturlig metod (bara att kombinera spermier och ägg i ett provrör). IVF tillåter att naturligt urval bestämmer vilken spermie som blir den som befruktar ägget. Detta skiljer sig från andra kliniker som använder patientdonerade embryon, som ofta skapas genom en ICSI-process på grund av den genetiska mammans och pappans fertilitetsproblem. Vid ICSI väljs spermien som befruktar ägget inte genom konkurrens och naturligt urval, utan av en embryolog.

Noggrann 5-dagars övervakning i laboratoriet

Donatoräggen som samlats in och befruktats med donatorsperma växer i vårt laboratorium i 5 dagar, under uppmärksam övervakning av våra erfarna embryologer. Under denna period sker den aktiva, interna processen för delning och utveckling i embryot. Vi anser att det är avgörande att övervaka embryoutvecklingen i laboratoriet i minst 5 dagar, eftersom hälften av de embryon som utvecklats väl på dag 2 och 3 slutar utvecklas på dag 5. När vi odlar i 5 dagar kan vi åtminstone utesluta de embryon vars utveckling har avstannat då. När donatorembryon är 5 dagar gamla kallas de blastocyster. Vid denna tidpunkt är det möjligt att utföra den slutliga värderingen och avgöra vilka embryon som sannolikt kommer att fästa i livmodern. De mest lovande embryona, med topp-morfologi, fryses sedan via vitrifiering och blir de embryon som vi erbjuder våra patienter i embryo-adoptionsprogrammen.

Embryodonatorer: vilka är de?

Vi accepterar färre än 10 % av de potentiella sökande som vill bli spermie- eller äggdonatorer.

De ägg- och spermiedonatorer som deltar i våra embryodonationsprogram genomgår omfattande kontroller av medicinsk och psykisk hälsa. Det sker genom hela rekryteringsprocessen och den medicinska utvärderingen. Oavsett vem vi föreslår som donator ska du känna dig trygg i att dessa krav har uppfyllts.

Våra äggdonatorer: Friska, utbildade, snygga kvinnor under 32 år med egna friska barn.

Barn, moderskap och familj – är huvudvärden för våra äggdonatorer. Att hjälpa dig att bli mamma ger dem möjlighet att göra vår värld lite bättre, genom att ge dig den ovärderliga gåvan av moderskapet. Våra äggdonatorer har kontakt i sociala nätverk där de delar med sig av erfarenheter och stöttar varandra. Äggdonation är ett viktigt bidrag för varje äggdonator och en ovärderlig gåva för varje mottagare.

Alla potentiella äggdonatorer träffar tre olika specialistläkare (gynekolog, allmänläkare och psykiater) och lämnar prover till laboratoriet (blodprov). Denna noggranna medicinska utvärdering säkerställer att vi kan erbjuda dig donatorägg av bästa kvalitet och därmed ge dig störst chans att lyckas med mycket effektiva donatorembryon.

Donatorerna får också en psykologisk screening och rådgivning, för att se till att de är bekväma med äggdonationsprocessen. Urvalet av äggdonatorer säkerställer att vi kan ge dig den trygghet du behöver för att göra ditt val.

Våra spermadonatorer: aktiva, friska, snygga, intelligenta män

Alla potentiella spermadonatorer träffar tre läkare, lämnar blodprover till laboratoriet och får psykologisk rådgivning.

Våra spermadonatorer är 25-40 år gamla med egna, friska barn. Vår omfattande medicinska utvärderingsprocess för spermadonatorer garanterar att vi kan erbjuda dig sperma av allra högsta kvalitet, som ger dig den största chansen att lyckas.

Numera har vi möjlighet att erbjuda dig donatorembryon skapade med donatorsperma från European Sperm Bank. Det innebär att du kan få tillgång till utökade profiler inte bara för våra äggdonatorer utan också för spermadonatorerna, från European Sperm Bank. Du har också möjlighet att använda en öppen spermadonator.

Hur matchas donatorembryon?

Dina donatorembryon matchas med dig av vår erfarna donationsgrupp utifrån dina fysiska och andra egenskaper.

Alla våra äggdonatorer lämnar omfattande information om sin hälsa, sitt sociala liv, intressen och hobbyer samt barndomsbilder. Dessa är tillgängliga för dig i de utökade profilerna i vår databas. Vi skickar gärna dessa utökade profiler till dig samtidigt som du erbjuds embryon, så att du kan göra ett genomtänkt och medvetet val.

Alla våra spermadonatorer är grundligt medicinskt undersökta. De ger oss nformation om utbildning, jobb och familjestatus. Numera har vi också möjlighet att erbjuda dig embryon skapade med donatorsperma från European Sperm Bank. Det innebär att du kan få tillgång till utökade profiler och möjlighet att använda en öppen spermadonator.

Matchningsprocessen för donatorembryon: 3 grundläggande steg

  1. Vi ber dig skicka bilder på dig i olika åldrar (barndom, tonår och vuxen), så att vi kan se hur ditt utseende har förändrats genom åren och hitta spermie- och äggdonatorer som matchar dig bäst.
  2. Efter ungefär en vecka återkommer vi med ett förslag till dig – vårt förslag på en kombination av spermie- och äggdonatorer som matchar ditt utseende mest.
  3. När matchningen är klar kommer din personliga koordinator att skicka spermie- och äggdonatorprofiler för ditt godkännande.

Om du hellre vill välja en äggdonator själv, eller om vårt donatorerbjudande inte uppfyller dina krav eller förväntningar, kan du söka i vår omfattande online-katalog med äggdonatorer och samla detaljerad information om deras karaktärsdrag, sociala status och utbildningsbakgrund. Du kan därefter välja ett av våra äggdonationsprogram och kombinera det med donatorsperma från vår bank, eller någon annan europeisk bank, för att skapa donatorembryon som bättre passar dina personliga värderingar och behov. Om du vill ha din spermadonator från en annan spermabank hjälper vi dig gärna med sändningen av sperman.

Vill du berätta för oss om dina specifika behov, så att vi kan ge dig en professionell rekommendation om det mest ideala valet av donatorembryo för dig?

  • Vi ber dig att uppge ditt födelsedatum för mer exakt medicinsk rådgivning
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.