Miracle of new life!
A baby or money back!
previousprevious
nextnext

Behandling för mottagare av donatorägg och embryon

Äggdonationsbehandling hjälper alla friska kvinnor under 51 år att bli gravida och få egna barn. Alla principer som beskrivs nedan för behandling av äggmottagare gäller också för behandling av mottagare av donatorembryon. Om en mottagare har eller inte har en egen menstruationscykel har ingen inverkan på framgångsgraden, om mottagarens behandling baseras på ett vetenskapligt och individualiserat tillvägagångssätt.

Vem kan få hjälp genom äggdonation/embryoadoption?

Embryo- och äggdonationsbehandlingens framgångsgrad beror på tre huvudfaktorer:

 • Eäggdonatorns ålder
 • Embryots morfologi (hur embryot ser ut under mikroskopet)
 • Tjockleken hos mottagarens livmoderslemhinna (endometrium)

Mottagarna av donatorägg och embryon behöver uppfylla endast två huvudkrav:

 • Ha en livmodern utan allvarliga missbildningar
 • God allmän hälsa

Ovanstående innebär att alla kvinnor under 51 år kan nå en levandefödsel genom embryoadoption eller äggdonation, om deras hälsa och livmoder är bra.

Mottagaren av donatorägg (eller embryon) följer sitt eget individuellt utformade behandlingsprotokoll, som har syftet att ge maximal chans till framgångsrik inplantering inom en smal tidsram. Denna tidsram kallas inplanteringsfönster och varar upp till 48 timmar.

Du kan välja tidpunkten för embryoöverföring utifrån vad som är mest bekvämt för dig och utan hänsyn till din cykel; berätta bara för oss om dina önskade datum. Vi skapar sedan ett exakt och individualiserat behandlingsprotokoll innan din resa, vilket logiskt leder dig från din nuvarande hormonella situation till ditt inplanteringsfönster den dag du valt.

Genom att förstå din individuella situation kan vi skapa din effektiva individuella medicinska strategi! 

Innan du börjar din resa med oss mot embryoadoption eller äggdonation, kommer du att ha ett Skype-möte med vår läkare. Syftet med det är att vi ska få en fullständig förståelse för din medicinska situation och kunna utesluta eventuella medicinska hinder. I de fall där sådana hinder upptäcks kommer vi att diskutera de bästa sätten att övervinna dem så att vi kan nå ditt mycket efterlängtade mål — en framgångsrik graviditet och en bebis!

Hur uppnås denna framgångsrika graviditet?

 • Genom en noggrann granskning av din medicinska profil, och utarbetandet av din behandlingsplan, vilket säkerställer din högsta framgångsgrad.
 • Genom djup förståelse av dina behov, tillsammans med omvårdnad och regelbunden dialog mellan dig och oss under hela din behandling.
 • Experturval av äggdonator och matchning av donatorembryon, för att uppnå högsta möjliga fysiska likhet mellan dig och ditt framtida barn.
 • Noggrant val av det bästa embryot för din överföring, för att uppnå största möjliga chans till klinisk graviditet.
 • Professionell kunskap om graviditetsutveckling efter äggdonation och embryoadoption gör det möjligt för oss att hjälpa dig behålla och bevara din graviditet hela vägen.

Vårt främsta mål är en frisk bebis i dina armar!

Efter att ha skapat din personliga behandlingsstrategi kommer vi att be dig välja datum för ditt besök i Sankt Petersburg. Vistelsens längd beror på din behandling och kan variera från 4 till 12 dagar. Vi kommer naturligtvis att rekommendera dig personligen, i god tid, hur länge du behöver stanna.

När du berättat vilka datum som passar dig bäst, skapar vi din personliga behandlingsplan utifrån dessa datum. Ofta planerar kvinnor och par att besöka oss i samband med semester eller lediga dagar, så att de inte bara kan få en effektiv behandling utan också njuta av staden och dess sevärdheter. När du är på väg till vår klinik kan du vara säker på att din kropp är redo för inplanteringen och att dina donatorägg, eller embryon, liksom alla andra medicinska procedurer är redo för dig.

Det är viktigt att komma ihåg att det hormonella schemat, som förbereder dig för din äggdonation eller embryodonation, är mycket mildare än det hormonella schemat som används i IVF-behandlingar med egna ägg. Anledningen till det är att du inte behöver injicera höga doser av hormoner dagligen för att få dina äggstockar att producera ägg.

Har du medicinska frågor?

Beställ ett samtal!

Medicin före embryoöverföring

Målet med medicinen som tas i en äggdonations- eller embryoadoptionscykel är att göra din livmoderhinna redo för embryoöverföringen på bästa sätt och inom den tidsram som valts av dig.

För att förbereda mottagarna för adoption av embryo eller äggdonation används följande läkemedel:

Östrogen och progesteron (naturligt eller syntetiskt)

Steg 1 i din hormonbehandling består vanligtvis av en cykel med intag av östradiol och progesteron, före själva embryoöverföringscykeln – detta för att efterlikna de olika stadierna i den normala menstruationscykeln. Det är därför inte är viktigt om du har, eller inte har, en egen menstruation.

 • Östrogen och progesteron hjälper till att tajma menstruationenlogiskt med den valda tidpunkten för embryoöverföringen
 • Östrogen och progesteron underlättar livmoderns egen förmågaatt göra endometrium tjockare och tunnare

Exempel på naturliga östrogentabletter är: Progynova, Progynon, Estradiol, Estrofem, Femanest

Exempel på syntetisk östrogen + progesteron tabletter är: Neovletta, Femoden, Marvelon

Nedreglering

Steg 2. Du kommer att få en injektion av ett "ned-reglerande" hormon. Syftet med det är att undvika för tidig ägglossning (eftersom för tidig ägglossning kan flytta ditt "inplanteringsfönster", vilket avsevärt minskar inplanteringsframgången).

 • Nedreglering avbryter din egen äggstocksaktivitet under enbart 1 cykel.
 • Nedreglering bidrar till att undvika för tidig ägglossning och progesteronproduktion, vilket förflyttar ditt inplanteringsfönster framåt och resulterar i en minskning av framgångsgraden.

Exempel på denna typ av läkemedel är Procrene Depot - 3,75 mg - 1 enstaka injektion, alternativt Diphereline Depot, Buserelin Depot, Zoladex, Decapeptyl Depot eller annan agonist GnRH.

Kommentar: Patienter ber oss ibland att inte inkludera nedregleringsinjektionen(= "artificiellt klimakterium") i deras behandlingsplaner för äggdonation eller embryoadoption. Det förklaras av deras tidigare obehagliga erfarenheterav detta läkemedel vid IVF-behandlingar med egna ägg. Patienterna har upplevt ogynnsam inverkan på allmäntillstånd, humör och koncentration. Vissa säger att de till och med varit tvungna att stanna hemma från arbetetoch ta en paus i sitt vanliga livunder ungefär en månad.

Men "det artificiella klimakteriet" känns mycket mildare i en embryo- eller äggdonationscykel än i de långa procedurerna för IVF-behandling med egna ägg.

För det första: Före starten av "det artificiella klimakteriet" i våra behandlingsplaner tar patienterna östrogen och progesteron som balanserar effekten av nedregleringsinjektionen.

För det andra: Vid IVF med egna ägg utökas vanligtvis det artificiella klimakteriet upp till 3 veckor. Vid ägg- eller embryodonationsbehandling är denna period mycket kortare och överskrider inte 7 dagar. Det är mycket osannolikt att de oönskade symtomen förekommerunder en så kort period.

Det är också bra att förstå att vägran av nedregleringkan leda till att inplanteringsfönstret flyttas och till ökning av progesteron, vilket i sin tur kan leda till minskning av inplanteringsframgången så att embryoöverföringen inte går att göra på det planerade datumet.

Med hänsyn till alla ovanstående faktorer går de flesta patienter med på att skapa ett kort artificiellt klimakterium. Resultatet blir att de kan behålla lugnet och fortsätta utan problem genom sina behandlingsscheman.

Östrogener

Steg 3 startar när du slutar ta estradiol och progesteron i din tidigare cykel ("träningscykel") och menstruationen börjar. Vi ber dig sedan ha din första ultraljudsskanning hos din lokala läkare, för att kontrollera tjockleken på livmoderslemhinnan och bli säker på att det inte finns några cystor.

Dina förberedelser fortsätter med östrogentabletter, kräm och/eller plåster som hjälper din slemhinna att få optimal tjocklek och bli redo för embryoöverföringen. Du kommer att kontrollera tillväxten av livmoderslemhinnan igen vid ett andra ultraljud, hos din lokala läkare, för att se hur tjock hinnan är och om det krävs ytterligare östrogendoser.

Vi använder både orala och dermala medel för att upprätthålla en stabil hormonnivå under och efter donationscykeln.

 • Östrogen ser till att livmoderslemhinnan växer och blir redoför embryoöverföring
 • Östrogen hjälper också till att behålla livmoderslemhinnan efter embryoöverföringen, så att din menstruation inte börjar innan den embryonala placentan kommer igång med att ge hormonellt stöd under graviditeten.

Exempel på östrogentabletter är Progynova, Progynon, Estrodiol
Exempel på östrogenplåster är Climara, Estradot, Evorel och Vivelle

Kommentar: Ibland frågar våra patienter hur mycket östrogen som krävs före embryoöverföringen och två månader efter – om det inte är för mycket? Doserna som vi förskriver är mycket lägre än den östrogen som skapas av din placenta under graviditetens andra och tredje trimester. Det betyder att vårt tillförda östrogen inte ens kommer i närheten av hormonnivåerna i en kvinnas kropp under graviditeten.

Progesteron

Steg 4: 6 dagar före det planerade datumet för din embryoöverföring börjar du med progesteron. Den här gången måste du ta två former av progesteron på en gång: vagitorier eller kräm och injektioner – vetenskapen har visat att en sådan kombination är bästa sättet att förhindra tidiga missfall under graviditeter efter äggdonation eller embryoadoption.

 • Progesteron förbereder livmoderhinnan för mottagande av embryot
 • Progesteron bibehåller livmoderslemhinnan efter embryoöverföringen, så att din menstruation inte börjar innan den embryonala placentan kommer igång med att ge hormonellt stöd

Exempel på progesteronmedicin: Crinon vaginalgel, Utrogest vagitorier

Annan medicinering

Vi använder också vitaminer och mediciner för att förbättra blodflödet i livmodern före, under och efter embryoöverföringen, samt mediciner för att minska immuniteten mot embryot hos den potentiella modern. Efter att ha noggrant studerat din medicinska historia lägger vi till den nödvändiga medicinen i din individuella behandlingsplan för ägg/embryodonation.

Embryoöverföring

Embryoöverföring sker via livmoderhalsens kanal in i livmodern med hjälp av en tunn, böjlig kateter av plast. Processen är snabb och smärtfri. För embryoöverföring väljs endast de morfologiskt bästa blastocysterna ut.

Vår standardpraxis är en enstaka valfri embryoöverföring, vilket innebär överföring av ett av de "bästa" valda embryona till livmodern. Detta resulterar i en klinisk graviditetsgrad på över 70 % per embryoöverföring i våra äggdonationsprogram och över 60 % klinisk graviditetsgrad per överföring av donatorembryon.

Överföringen av två embryon kommer inte att öka chansen till graviditet särskilt mycket, men det kommer väsentligt att öka livs- och hälsoriskerna för modern och barnen om en tvillinggraviditet uppstår.

Därför håller vi fast vid konceptet att bevara våra höga framgångsgrader inte genom antalet överförda embryon, utan genom det noggranna valet av donatorer och laboratorieskicklighet.

Behandling efter embryoöverföring

När embryot har överförts till livmodern fortsätter du att ta östrogen och progesteron i 10 dagar innan du gör ett graviditetstest (blodprov). Om testresultatet är positivt kommer du att göra en ultraljudsökning 4 veckor senare för att bekräfta graviditeten.

Du kommer att fortsätta din hormon-medicinering fram till 12-13 veckors graviditet, när placentan är mogen och producerar tillräckligt med hormon för att stödja graviditeten. Från denna tidpunkt behöver du vanligtvis inte något mer hormonstöd än vid en naturligt skapad graviditet och prognosen för att föda ett barn är mycket god. Efter att ditt hormonstöd har upphört kommer du bara att ta progesteron i en låg dos fram till vecka 32 för att hålla livmoderhalsen lång, stark och sluten och för att minska risken för sena missfall eller tidig födsel.

Vi ser väldigt mycket fram emot att få nyheter om resultatet av ditt graviditetstest, så var snäll och informera oss så fort du får ditt resultat. Vid ett positivt resultat ger vi gärna råd och fortsätter stötta dig med all nödvändig information.

Om resultatet av ditt test inte blir det vi hoppats på och är negativt, fortsätter vi hjälpa dig med all information du behöver — och vägleder dig in i nästa steg.

Missfallsrisken efter ägg- eller embryodonation är inte högre än hos en ung kvinna i 20-årsåldern som använder sina egna ägg, av flera anledningar:

 • Användning av ägg av bästa kvalitet, från unga och friska donatorer
 • Val av det mest lovande embryot för överföring
 • Och det mest effektiva hormonstödet, tillsammans med våra professionella medicinska råd hela vägen fram till levandefödsel.

Boka ett telefonmöte med oss, så kan en av våra läkare prata med dig om din medicinska historik och ge dig personlig information om din ideala behandlingsplan, som resulterar i en levandefödsel antingen via äggdonationsbehandling eller alternativt fertilitetsprogram.

 • Vi ber dig att uppge ditt födelsedatum för mer exakt medicinsk rådgivning
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.