Miracle of new life!
A baby or money back!
previousprevious
nextnext

Embryodonation (embryoadoption)

Vad är embryodonation?

Medicinska och sociala skäl till att kvinnor väljer embryodonation, liksom deras väg till biologiskt och socialt moderskap, är individuella och så är deras livsresor. Vi kommer alltid att stötta dig på det sätt som du behöver på vägen mot graviditet och en bebis.

Embryoadoption (embryodonation) är en överföring av ett donatorembryo till livmodern för att skapa en hälsosam graviditet och levandefödsel, då detta inte är möjligt att uppnå med eget genetiskt material.

I vår embryoadoptions(embryodonations)-behandling får patienten redan skapade embryon av toppmorfologi på utvecklingsdag 5.

Vi skapar endast donatorembryon från donatorägg och -sperma av högsta kvalitet. Vi använder aldrig embryon som blivit kvar från andra patienters IVF-cykler, när de har bildat sin familj.

Embryot matchas med mottagaren utifrån fysiskt utseende. Mottagare av donatorembryon får foton och detaljerad information om äggdonatorerna från vår äggdonatorkatalog. Vi använder donatorsperma från European Sperm Bank, så att våra patienter kan få bilder och utökade profiler också för spermadonatorerna. Många spermadonatorer är möjliga att kontakta.

Beställ en konsultation

Vem kan embryo adoption hjälpa?

Vårt embryoadoptions-program välkomnar friska kvinnor upp till 51 års ålder som är i en relation, gift, lesbisk eller singel.

Det är ett stort nöje och ära för oss att hjälpa kvinnor i hög reproduktiv ålder att bli gravida och få egna barn, även om kvinnan inte har några friska ägg tillgängliga i sina äggstockar.

Dagens moderna kvinnor i fyrtioårsåldern är ofta i mycket bra form tack vare hälsosam kost och motion. De har utmärkt möjlighet att bära ett foster i magen och föda ett friskt barn. Tyvärr minskar äggkvaliteten avsevärt efter 42 års ålder, så chanserna att bli gravid med egna ägg blir mycket låga. I dessa fall kan donatorembryon användas i stället, för att skapa en graviditet som är hälsosam och har en mycket stor chans till levandefödsel – mer än 50 % per överfört donatorembryo!

Vi arbetar utifrån en gemensam riskprincip för pengarna-tillbaka-garanti: Om ingen bebis fötts inom ramen för behandlingspaketet, returnerar vi 80 % av dina pengar.

Beställ ett telefonmöte med en av våra läkare för att diskutera dina möjligheter och chanser. Denna konsultation är gratis.

Beställ ett telefonmöte med en av våra läkare

Varför välja oss för embryo donation?

 1. Högkvalitativa donatorembryon. Vi skapar bara donatorembryon från färska donerade ägg. För varje försök får du maximalt två högkvalitativa embryon från våra bästa ägg- och spermadonatorer. Vi använder aldrig embryon som blivit kvar från andra patienter.
 2. Hög framgångsgrad: Över 50 % levnadsfödslar per embryoöverföring!
 3. Utökade äggdonatorprofiler med foton. Med din äggdonators detaljerade profil får du inblick inte bara i donatorns generella och medicinska information utan också i hennes sociala och professionella liv, intressen och livsvärderingar.
 4. Kostnadseffektivitet. Lägre priser i jämförelse med äggdonationsprogram med färska ägg.
 5. Tidseffektivitet. Ett 4-5 dagars besök på kliniken för embryoöverföring.
 6. Garanti. Vi ger dig garanti för en levandefödsel eller återbetalar dig pengar. Vi tar ansvar och delar din risk.

Varför är vårt program för embryo adoption så framgångsrikt och säkert?

 1. Våra screeningsprocesser för potentiella spermie- och äggdonatorer är stränga – endast 10 % av sökanden accepteras utifrån sociala och medicinska kriterier.
 2. Donatorembryon skapas endast av ägg och spermier från donatorer med allra bästa kvalitet och beprövad fertilitet (inte från infertila par).
 3. Endast donatorembryon med de bästa morfologiska parametrarna väljs ut till vår donatorembryobank.
 4. Enstaka embryoöverföring är vår standard i cykler för embryoadoption med andelen kliniska graviditeter på över 60 % vid frysta överföringar och över 70 % vid färska överföringar. Andelen levandefödslar är över 50 % per embryoöverföring.

Vi uppnår höga framgångsgrader i våra program för embryoadoption, inte genom ökning av antalet donatorembryon som överförs, utan genom ett noggrant val av utmärkta ägg- och spermadonatorer och val av de bästa donatorembryona för överföring.

Varför är vårt program för embryo adoption så kostnadseffektivt?

Kostnaderna för embryoadoptionsbehandlingen hålls så låga som möjligt av två huvudsakliga anledningar:

 • Du behöver inte betala hela kostnaden för en individuell IVF-cykel med donatorägg och -sperma
 • Du betalar bara för överföring av donatorembryon från vår embryobank, skapade i förväg

Det finns två stora fördelar med detta tillvägagångssätt: reducerad kostnad och tillförlitliga framgångsgrader, eftersom det alltid bara är blastocyster med topmorfologi som lagras i vår bank.

Fördelar med pengarna-tillbaka-programmet med garanti för levandefödsel

 • Det är mycket individualiserat
  Trots att framgångsgraden för vårt embryoadoptionsprogram är hög vet vi att patienter behöver olika antal försök för att uppnå en hälsosam levandefödsel. Vissa patienter behöver bara 1-2 försök, medan andra kan behöva mer än det på grund av inplanteringssvårigheter eller graviditetsförluster. I vårt program för embryoadoption med bebis-garanti återbetalas 80 % av kostnaderna om ingen bebis föds inom 4 embryoadoptionsförsök.
 • Det är stressfritt, säkert och kostnadseffektivt
  Vårt program för embryoadoption med pengarna-tillbaka-garanti är utformat för att minska den ekonomiska stressen och oron som många fertilitetspatienter upplever då de redan har spenderat mycket pengar på tidigare behandlingar. Målet med programmet är att ge våra patienter sinnesro och ekonomiska resurser att använda till andra familjebildningsalternativ, som adoption, om behandlingen på vår klinik, trots alla våra förhoppningar, misslyckas. Sammantaget delar vi både risker och framgång med dig: En frisk bebis i dina armar.

Program för embryoadoption

 • Enstaka cykel med embryoadoption — 3 990 €
 • Programmet med garanti för levandefödsel eller pengarna tillbaka (4 cykler med embryoadoption) — 11 900 €
  80 % av avgiften återbetalas om ingen bebis fötts inom 4 embryoadoptionsförsök

Vill du berätta för oss om dina speciella behov, så att vi kan ge dig en professionell rekommendation gällande det mest ideala valet av donatorembryon och priser?

 • Vi ber dig att uppge ditt födelsedatum för mer exakt medicinsk rådgivning
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.