Egg Donor ID 144070

1993 year born egg donor, 170 cm, 66 kg, Blå eye, Rakt Mellanblont hår, A mother of a girl, College diplom, jag ska börja konditor utbildning

Non-Contactable
1993 170 cm 66 kg0+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Motivationsbrev
Jag tror att jag kan hjälpa åtminstone en familj som går igenom svåra tider. Jag tycker att varje par, varje kvinna och varje man måste uppleva glädjen av föräldraskapet. De måste se de två ränderna på graviditetstestet och känna deras barns första rörelser i magen. Det känns som att någon trycker på magen från insidan. Känslan är annorlunda: barnet hickar, skakar, kittlar livmodern med naglarna och sträcker ut sina armar. Alla bör få höra sitt barns hjärtslag och se sitt barn på ultraljudsundersökningen. Bilden från ultraljudet bör definitivt sättas in i en ram. Kvinnor bör veta att deras barn är friska och växer ordentligt. Man är som lyckligast när man älskar sitt barn, känner dess rörelser, håller dem för första gången och tittar på dem. Om jag ger bort en del mig själv så kan jag hjälpa andra kvinnor att känna känslorna jag nämt ovan.
Hobbies/intressen
Jag skulle vilja börja baka med smördeg. Jag tycker att det ser kul ut. Jag ska börja konditor utbildning. Jag har redan börjat planera ett projekt.
Huvudsakliga karaktärsdrag
Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Känslomässig, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Generös, Glad, Givmild, Bra temperament, Målinriktad, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Gott sinne för humor, Skapar ej konflikter, Lyhörd, Känslig, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Förtroendefull, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Ansvarig, Reserverad, Öppenhjärtlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Optimistisk, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Punktlig, Hårt arbetande, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Pålitlig, Lätt-utbildad, Känslomässig, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Generös, Gott sinne för humor, Hårt arbetande, Harmonisk, Intresserad , Anständig, Kreativ, Bra temperament, Målinriktad, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Givmild, Glad, Nyfiken, Snäll, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Känslig, Lyhörd, Ledare, Blygsam, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Skapar ej konflikter, Generös, Gott sinne för humor, Rättvis, Förlåtande, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Trogen, Lätt-utbildad, Ackommoderande, Bra temperament, Omtänksam, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Givmild, Glad, Kreativ, Målinriktad, Anständig, Känslomässig, Snäll, Ledare, Blygsam, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Temperament, Vänlig, Stark vilja, Blyg, Känslig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Trogen, Rättvis, Bra temperament, Nyfiken, Förlåtande, Vänlig, Generös, Gott sinne för humor, Hårt arbetande, Harmonisk, Känslomässig, Lätt-utbildad, Anständig, Målinriktad, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Givmild, Glad, Kreativ, Intresserad , Snäll, Optimistisk, Sällskaplig, social, Blyg, Känslig, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Öppenhjärtlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Okomplicerad, Sresstålig, Ledare, Blygsam, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Lyhörd, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Skapar ej konflikter, Temperament, Tolerant, Ömsint, Omtänksam, Strikt, Hårt arbetande, Förtroendefull, Stark vilja, Bra temperament, Känslomässig, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Generös, Gott sinne för humor, Harmonisk, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Målinriktad, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Omtänksam, Givmild, Försiktig, Nyfiken, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Känslig, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Kreativ, Pålitlig, Punktlig, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig
Utbildningsnivå
College diplom, jag ska börja konditor utbildning
Yrke
Jag jobbar i tunnelbanan. Just nu är jag mammaledig.
A mother of
a girl
Födelseår
1993
Blodgrupp och Rh faktor
0+
Längd, cm
170
Vikt, kg
66
Hudfärg
Medium (blir lite/måttligt brun i solen)
Ögonfärg
Blå
Hårfärg
Mellanblont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children