Egg Donor ID 226821

1995 year born egg donor, 160 cm, 50 kg, Brun eye, Rakt Mellanblont hår, A mother of a girl,

Open
1995 160 cm 50 kgB+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Trogen, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Blygsam, Prydlig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Sresstålig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ledare, Prydlig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Blygsam, Artig, Ömsint, Sresstålig, Snäll, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Tolerant, Förtroendefull, Vänlig, Trogen, Rättvis, Punktlig, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Nyfiken, Skapar ej konflikter, Hårt arbetande, Tolerant, Ackommoderande, Aktiv, Ledare, Bra temperament, Lugn, Försiktig, Glad, Anständig, Optimistisk, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Blygsam, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ömsint, Förtroendefull, Pålitlig, Skapar ej konflikter, Sresstålig, Prydlig, Snäll, Sällskaplig, social, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Trogen, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Blygsam, Prydlig, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Sresstålig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Lugn, Aktiv, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Sresstålig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Ackommoderande, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Lugn, Hårt arbetande, Försiktig, Anständig, Lätt-utbildad, Trogen, Rättvis, Vänlig, Skapar ej konflikter, Sresstålig, Glad, Sällskaplig, social, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Sresstålig, Ömsint, Tolerant, Artig, Punktlig, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Nyfiken, Snäll, Ledare, Blygsam, Förtroendefull, Aktiv, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Glad, Försiktig, Lugn, Ackommoderande, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Snäll, Ledare, Blygsam, Ackommoderande, Bra temperament, Prydlig, Prydlig, Anständig, Ömsint, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Tolerant, Ansvarig, Aktiv, Nyfiken, Ledare, Hårt arbetande, Vänlig, Trogen, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Lugn, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Blygsam, Prydlig, Tolerant, Skapar ej konflikter, Sresstålig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Förtroendefull, Punktlig, Ömsint, Artig, Blygsam, Prydlig, Optimistisk, Tålmodig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Sresstålig, Ömsint, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Snäll, Ledare, Snäll, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Lugn, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Öppenhjärtlig, Tolerant, Trogen, Rättvis, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Tolerant, Glad, Försiktig, Lugn, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Skapar ej konflikter, Reserverad, Förtroendefull, Ömsint, Sresstålig, Sällskaplig, social, Ansvarig, Lyhörd, Pålitlig, Punktlig, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Ledare, Sresstålig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Prydlig, Öppenhjärtlig, Försiktig, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ömsint, Tolerant, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Lugn, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Trogen, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Rättvis, Blygsam, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Artig, Sällskaplig, social, Aktiv, Lugn, Glad, Anständig, Trogen, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Blygsam, Rättvis, Lätt-utbildad, Ackommoderande, Lyhörd, Reserverad, Ansvarig, Förtroendefull, Sresstålig, Ömsint, Tolerant, Pålitlig, Skapar ej konflikter, Punktlig, Bra temperament, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Rättvis, Trogen, Vänlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Sresstålig, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Pålitlig, Punktlig, Artig, Nyfiken, Hårt arbetande, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a girl
Födelseår
1995
Blodgrupp och Rh faktor
B+
Längd, cm
160
Vikt, kg
50
Hudfärg
Ljus (blir lite brun i solen)
Ögonfärg
Brun
Hårfärg
Mellanblont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children