Egg Donor ID 273625

1993 year born egg donor, 163 cm, 70 kg, Brun eye, Rakt Kastanj, A mother of a boy and a girl,

Open
1993 163 cm 70 kgA+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Öppenhjärtlig, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Tolerant, Skapar ej konflikter, Aktiv, Anständig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Vänlig, Förlåtande, Bra temperament, Glad, Försiktig, Rättvis, Lugn, Modig, Nyfiken, Snäll, Ledare, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Uppmärksam, Prydlig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Tolerant, Skapar ej konflikter, Prydlig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Glad, Anständig, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Nyfiken, Snäll, Ledare, Bra temperament, Försiktig, Strikt, Bra temperament, Aktiv, Vänlig, Sresstålig, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Nyfiken, Snäll, Lugn, Modig, Uppmärksam, Försiktig, Glad, Anständig, Rättvis, Förlåtande, Skapar ej konflikter, Tolerant, Stark vilja, Sällskaplig, social, Modig, Skapar ej konflikter, Nyfiken, Snäll, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Sällskaplig, social, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Tolerant, Vänlig, Förlåtande, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Glad, Anständig, Lyhörd, Rättvis, Förlåtande, Rättvis, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Sällskaplig, social, Prydlig, Vänlig, Nyfiken, Stark vilja, Tolerant, Skapar ej konflikter, Sresstålig, Strikt, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Försiktig, Lyhörd, Nyfiken, Vänlig, Förlåtande, Rättvis, Anständig, Glad, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Snäll, Ledare, Pålitlig, Ansvarig, Sällskaplig, social, Sresstålig, Skapar ej konflikter, Tolerant, Stark vilja, Strikt, Punktlig, Artig, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Optimistisk, Prydlig
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy and a girl
Födelseår
1993
Blodgrupp och Rh faktor
A+
Längd, cm
163
Vikt, kg
70
Hudfärg
Olive (pigmentering av oexponerade hud) - lätt / måttlig / mörk
Ögonfärg
Brun
Hårfärg
Kastanj, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children