Egg Donor ID 311498

1999 year born egg donor, 160 cm, 60 kg, Grå-blå eye, Rakt Mörkblont hår, A mother of a boy,

Open
1999 160 cm 60 kgAB+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Blyg, Försiktig, Modig, Aktiv, Prydlig, Hårt arbetande, Omtänksam, Glad, Kreativ, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Modig, Aktiv, Prydlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Lyhörd, Ömsint, Sällskaplig, social, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Optimistisk, Intresserad , Snäll, Ledare, Blyg, Tålmodig, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Tolerant, Rättvis, Trogen, Ledare, Ömsint, Ledare, Prydlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Skapar ej konflikter, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Prydlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Snäll, Pålitlig, Ansvarig, Förtroendefull, Omtänksam, Ansvarig, Pålitlig, Intresserad , Aktiv, Modig, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Lyhörd, Blyg, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Modig, Snäll, Aktiv, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Lätt-utbildad, Ömsint, Sällskaplig, social, Nyfiken, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Kreativ, Omtänksam, Modig, Aktiv, Skapar ej konflikter, Försiktig, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Glad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Prydlig, Sällskaplig, social, Ledare, Hårt arbetande, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Skapar ej konflikter, Glad, Kreativ, Lätt-utbildad, Anständig, Rättvis, Sällskaplig, social, Förtroendefull, Prydlig, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Optimistisk, Ihärdig, Tolerant, Ömsint, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Trogen, Omtänksam, Försiktig, Modig, Aktiv, Tålmodig, Artig, Skapar ej konflikter, Vänlig, Nyfiken, Hårt arbetande, Modig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Aktiv, Intresserad , Snäll, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Ledare, Prydlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Punktlig, Tolerant, Optimistisk, Prydlig, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Trogen, Tålmodig, Ihärdig, Ömsint, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Rättvis, Lätt-utbildad, Förtroendefull, Vänlig, Skapar ej konflikter, Aktiv, Modig, Försiktig, Omtänksam, Anständig, Kreativ, Glad, Förlåtande
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy
Födelseår
1999
Blodgrupp och Rh faktor
AB+
Längd, cm
160
Vikt, kg
60
Hudfärg
Ljus (blir lite brun i solen)
Ögonfärg
Grå-blå
Hårfärg
Mörkblont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children