Egg Donor ID 330678

1995 year born egg donor, 164 cm, 69 kg, Grågrön eye, Rakt Mellanblont hår, A mother of a boy,

Non-Contactable
1995 164 cm 69 kgB+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Ansvarig, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Lyhörd, Sresstålig, Ömsint, Omtänksam, Prydlig, Snäll, Kreativ, Anständig, Öppenhjärtlig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Tolerant, Trogen, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Glad, Punktlig, Snäll, Ansvarig, Pålitlig, Artig, Lyhörd, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Sresstålig, Ihärdig, Tolerant, Snäll, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Sresstålig, Ömsint, Omtänksam, Lyhörd, Ihärdig, Aktiv, Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Kreativ, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Modig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Hårt arbetande, Harmonisk, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Nyfiken, Snäll, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Sresstålig, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Sresstålig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Snäll, Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Trogen, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Lyhörd, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Sresstålig, Lyhörd, Ansvarig, Rättvis, Lätt-utbildad, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Hårt arbetande, Uppmärksam, Aktiv, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Lyhörd, Lyhörd, Aktiv, Harmonisk, Nyfiken, Snäll, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Pålitlig, Punktlig, Hårt arbetande, Trogen, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Ansvarig, Sresstålig, Harmonisk, Nyfiken, Snäll, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Hårt arbetande, Trogen, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Ansvarig, Modig, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Tolerant, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Uppmärksam, Aktiv, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Snäll, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sresstålig, Anständig, Lätt-utbildad, Harmonisk, Lyhörd, Sresstålig, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Omtänksam, Prydlig, Ömsint, Ansvarig, Pålitlig, Nyfiken, Snäll, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Sresstålig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Harmonisk, Hårt arbetande, Trogen, Rättvis, Snäll, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Trogen, Nyfiken, Ihärdig, Prydlig, Optimistisk, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sresstålig, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Rättvis, Snäll, Nyfiken, Öppenhjärtlig, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Harmonisk, Lätt-utbildad, Hårt arbetande, Trogen, Aktiv, Tolerant, Nyfiken, Snäll, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sresstålig, Ömsint, Omtänksam, Harmonisk, Hårt arbetande, Trogen, Lätt-utbildad, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Rättvis
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy
Födelseår
1995
Blodgrupp och Rh faktor
B+
Längd, cm
164
Vikt, kg
69
Hudfärg
Ljus (blir lite brun i solen)
Ögonfärg
Grågrön
Hårfärg
Mellanblont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children