Egg Donor ID 330889

2023 year born egg donor, 165 cm, 66 kg, Blå eye, Rakt Blont hår, A mother of a boy,

Open
2000 165 cm 66 kgA+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Ledare, Blygsam, Prydlig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Omtänksam, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Ansvarig, Reserverad, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Kreativ, Anständig, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Glad, Modig, Stark vilja, Sresstålig, Omtänksam, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Blygsam, Lugn, Försiktig, Nyfiken, Snäll, Pålitlig, Reserverad, Sällskaplig, social, Artig, Okomplicerad, Ansvarig, Bra temperament, Punktlig, Optimistisk, Ackommoderande, Aktiv, Tålmodig, Ihärdig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Skapar ej konflikter, Rättvis, Förtroendefull, Omtänksam, Stark vilja, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Artig, Nyfiken, Snäll, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Försiktig, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Öppenhjärtlig, Reserverad, Glad, Anständig, Rättvis, Sresstålig, Okomplicerad, Optimistisk, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Stark vilja, Prydlig, Blygsam, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Nyfiken, Sällskaplig, social, Snäll, Omtänksam, Ledare, Tålmodig, Kreativ, Lugn, Hårt arbetande, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Sällskaplig, social, Tålmodig, Sresstålig, Stark vilja, Omtänksam, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Okomplicerad, Punktlig, Artig, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Modig, Trogen, Förlåtande, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Lugn, Skapar ej konflikter, Öppenhjärtlig, Sällskaplig, social, Pålitlig, Blygsam, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Reserverad, Ansvarig, Okomplicerad, Sresstålig, Stark vilja, Omtänksam, Förtroendefull, Prydlig, Blygsam, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Snäll, Ledare, Hårt arbetande, Nyfiken, Trogen, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Omtänksam, Bra temperament, Aktiv, Modig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Anständig, Ackommoderande, Förlåtande, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Rättvis, Kreativ, Glad, Försiktig, Anständig, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Modig, Ledare, Blygsam, Prydlig, Förtroendefull, Omtänksam, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Ansvarig, Stark vilja, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Lugn, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Skapar ej konflikter, Blygsam, Bra temperament, Stark vilja, Omtänksam, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Optimistisk, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Tålmodig, Ihärdig, Ackommoderande, Hårt arbetande, Nyfiken, Aktiv, Vänlig, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Modig, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Prydlig, Artig
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy
Födelseår
2000
Blodgrupp och Rh faktor
A+
Längd, cm
165
Vikt, kg
66
Hudfärg
Ljus (blir lite brun i solen)
Ögonfärg
Blå
Hårfärg
Blont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children