Egg Donor ID 333190

1996 year born egg donor, 168 cm, 62 kg, Grågrön eye, Rakt Mörkblont hår, A mother of a boy,

Non-Contactable
1996 168 cm 62 kgA+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Lätt-utbildad, Kreativ, Försiktig, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Strikt, Sresstålig, Sällskaplig, social, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Nyfiken, Snäll, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ackommoderande, Uppmärksam, Försiktig, Kreativ, Lätt-utbildad, Trogen, Förlåtande, Ansvarig, Optimistisk, Ihärdig, Hårt arbetande, Bra temperament, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Strikt, Sresstålig, Sällskaplig, social, Pålitlig, Punktlig, Artig, Bra temperament, Ackommoderande, Ihärdig, Omtänksam, Lätt-utbildad, Tolerant, Uppmärksam, Försiktig, Strikt, Nyfiken, Snäll, Trogen, Förlåtande, Kreativ, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Sällskaplig, social, Sresstålig, Hårt arbetande, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Strikt, Sresstålig, Sällskaplig, social, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Ihärdig, Optimistisk, Prydlig, Förtroendefull, Artig, Prydlig, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Försiktig, Kreativ, Lätt-utbildad, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Sällskaplig, social, Punktlig, Försiktig, Sresstålig, Uppmärksam, Bra temperament, Strikt, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Artig, Ackommoderande, Kreativ, Lätt-utbildad, Trogen, Förlåtande, Ihärdig, Pålitlig, Ansvarig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Ansvarig, Bra temperament, Ackommoderande, Artig, Punktlig, Pålitlig, Sällskaplig, social, Sresstålig, Strikt, Tolerant, Förtroendefull, Omtänksam, Optimistisk, Ihärdig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Uppmärksam, Försiktig, Kreativ, Lätt-utbildad, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Nyfiken, Bra temperament, Sresstålig, Prydlig, Kreativ, Snäll, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Lätt-utbildad, Försiktig, Uppmärksam, Ackommoderande, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Sällskaplig, social, Artig, Strikt, Omtänksam, Ihärdig, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Snäll, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Lätt-utbildad, Kreativ, Försiktig, Uppmärksam, Ackommoderande, Kreativ, Ackommoderande, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Ansvarig, Sällskaplig, social, Sresstålig, Strikt, Öppenhjärtlig, Prydlig, Nyfiken, Pålitlig, Uppmärksam, Bra temperament, Försiktig, Lätt-utbildad, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Omtänksam, Tolerant, Ihärdig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Öppenhjärtlig, Sällskaplig, social, Sresstålig, Strikt, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Artig, Prydlig, Snäll, Nyfiken, Förtroendefull, Optimistisk
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy
Födelseår
1996
Blodgrupp och Rh faktor
A+
Längd, cm
168
Vikt, kg
62
Hudfärg
Ljus (blir lite brun i solen)
Ögonfärg
Grågrön
Hårfärg
Mörkblont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children