Egg Donor ID 333216

1993 year born egg donor, 160 cm, 58 kg, Brun eye, Rakt Kastanj, A mother of a girl,

Open
1993 160 cm 58 kgA+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Intresserad , Anständig, Kreativ, Glad, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Försiktig, Omtänksam, Ledare, Prydlig, Nyfiken, Snäll, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Sresstålig, Strikt, Temperament, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Lätt-utbildad, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Sällskaplig, social, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Prydlig, Öppenhjärtlig, Temperament, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Sällskaplig, social, Aktiv, Uppmärksam, Strikt, Sresstålig, Lyhörd, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Sällskaplig, social, Försiktig, Rättvis, Öppenhjärtlig, Anständig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Temperament, Kreativ, Glad, Omtänksam, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Temperament, Strikt, Sresstålig, Försiktig, Strikt, Sresstålig, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Prydlig, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Lätt-utbildad, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Trogen, Lyhörd, Rättvis, Omtänksam, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Uppmärksam, Aktiv, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Sällskaplig, social, Lätt-utbildad, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Prydlig, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Ackommoderande, Omtänksam, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Snäll, Intresserad , Glad, Kreativ, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Lyhörd, Omtänksam, Anständig, Temperament, Strikt, Ackommoderande, Sresstålig, Prydlig, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Harmonisk, Hårt arbetande, Aktiv, Uppmärksam, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Ackommoderande, Lyhörd, Ansvarig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Temperament, Strikt, Sresstålig, Sällskaplig, social, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Snäll, Ledare, Prydlig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Temperament, Strikt, Sresstålig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Omtänksam, Sresstålig, Strikt, Temperament, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Lyhörd, Reserverad, Snäll, Intresserad , Harmonisk, Hårt arbetande, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Anständig, Nyfiken, Kreativ, Glad, Aktiv, Försiktig, Uppmärksam, Ackommoderande, Sällskaplig, social, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Rättvis, Lätt-utbildad, Ackommoderande, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Uppmärksam, Aktiv, Snäll, Ledare, Prydlig, Sällskaplig, social, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Temperament, Strikt, Sresstålig, Lyhörd, Ansvarig, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Skapar ej konflikter, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Sällskaplig, social, Anständig, Strikt, Sresstålig, Temperament, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Rättvis, Lätt-utbildad, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Trogen, Förlåtande, Prydlig, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Öppenhjärtlig
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a girl
Födelseår
1993
Blodgrupp och Rh faktor
A+
Längd, cm
160
Vikt, kg
58
Hudfärg
Medium (blir lite/måttligt brun i solen)
Ögonfärg
Brun
Hårfärg
Kastanj, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children