Egg Donor ID 336131

1995 year born egg donor, 165 cm, 65 kg, Blå eye, Rakt Mellanblont hår, A mother of a boy,

Non-Contactable
1995 165 cm 65 kg0-

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Modig, Aktiv, Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ihärdig, Bra temperament, Ackommoderande, Snäll, Prydlig, Öppenhjärtlig, Glad, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Ömsint, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Optimistisk, Kreativ, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ömsint, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Sresstålig, Okomplicerad, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Vänlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Lugn, Försiktig, Hårt arbetande, Snäll, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Ömsint, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Nyfiken, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ömsint, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Snäll, Nyfiken, Harmonisk, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Snäll, Prydlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Reserverad, Öppenhjärtlig, Ansvarig, Kreativ, Harmonisk, Optimistisk, Hårt arbetande, Harmonisk, Förtroendefull, Ömsint, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Snäll, Nyfiken, Pålitlig, Glad, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Lugn, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Förlåtande, Lätt-utbildad, Vänlig, Anständig, Kreativ, Glad, Hårt arbetande, Omtänksam, Försiktig, Trogen, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Vänlig, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Rättvis, Harmonisk, Nyfiken, Prydlig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Ömsint, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Snäll, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Okomplicerad, Sresstålig, Ömsint, Förtroendefull, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Uppmärksam, Modig, Prydlig, Snäll, Nyfiken, Harmonisk, Skapar ej konflikter, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Hårt arbetande, Pålitlig, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Vänlig, Förlåtande, Sällskaplig, social, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Punktlig, Ömsint, Sresstålig, Okomplicerad, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Artig, Ihärdig, Ackommoderande, Trogen, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Snäll, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Pålitlig, Bra temperament, Rättvis, Förlåtande, Trogen, Lugn, Optimistisk, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Lätt-utbildad, Nyfiken, Snäll, Prydlig, Öppenhjärtlig, Ackommoderande, Aktiv, Anständig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Ömsint, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Reserverad, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Kreativ, Försiktig, Uppmärksam, Ansvarig, Glad, Omtänksam, Modig, Ackommoderande, Sresstålig, Förlåtande, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Vänlig, Öppenhjärtlig, Hårt arbetande, Glad, Kreativ, Lyhörd, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Skapar ej konflikter, Ömsint, Omtänksam, Försiktig, Harmonisk, Nyfiken, Snäll, Prydlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Förtroendefull
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy
Födelseår
1995
Blodgrupp och Rh faktor
0-
Längd, cm
165
Vikt, kg
65
Hudfärg
Medium (blir lite/måttligt brun i solen)
Ögonfärg
Blå
Hårfärg
Mellanblont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children