Egg Donor ID 341788

1993 year born egg donor, 168 cm, 56 kg, Brun eye, Lockigt Brunt hår, A mother of 2 girls,

Open
1993 168 cm 56 kg0+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Lätt-utbildad, Ledare, Nyfiken, Rättvis, Försiktig, Glad, Trogen, Aktiv, Lugn, Skapar ej konflikter, Pålitlig, Ihärdig, Snäll, Intresserad , Harmonisk, Kreativ, Modig, Blygsam, Punktlig, Ansvarig, Ömsint, Vänlig, Vänlig, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Ansvarig, Blygsam, Ihärdig, Rättvis, Lätt-utbildad, Kreativ, Aktiv, Skapar ej konflikter, Ömsint, Pålitlig, Punktlig, Trogen, Modig, Lugn, Glad, Försiktig, Blygsam, Ihärdig, Rättvis, Punktlig, Ledare, Snäll, Aktiv, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Lätt-utbildad, Trogen, Vänlig, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Pålitlig, Ansvarig, Aktiv, Harmonisk, Vänlig, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Nyfiken, Intresserad , Ömsint, Skapar ej konflikter, Skapar ej konflikter, Ömsint, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Snäll, Ledare, Blygsam, Ihärdig, Aktiv, Försiktig, Lugn, Ihärdig, Modig, Glad, Kreativ, Lätt-utbildad, Trogen, Skapar ej konflikter, Ömsint, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Harmonisk, Vänlig, Rättvis, Nyfiken, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Ömsint, Skapar ej konflikter, Rättvis, Aktiv, Ihärdig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Pålitlig, Modig, Lugn, Försiktig, Aktiv, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Lätt-utbildad, Rättvis, Lätt-utbildad, Ömsint, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Rättvis, Trogen, Vänlig, Trogen, Vänlig, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Vänlig, Trogen, Lätt-utbildad, Kreativ, Glad, Snäll, Ledare, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ansvarig, Punktlig, Ihärdig, Blygsam, Aktiv, Vänlig, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Vänlig, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Kreativ, Glad, Ledare, Blygsam, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Skapar ej konflikter, Ömsint, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Ihärdig, Försiktig, Lugn, Modig, Ömsint, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Ihärdig, Blygsam, Ledare, Aktiv, Modig, Lugn, Skapar ej konflikter, Aktiv, Aktiv, Ledare, Blygsam, Ihärdig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Ömsint, Skapar ej konflikter, Lätt-utbildad, Försiktig, Trogen, Modig, Blygsam, Ihärdig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Ömsint, Skapar ej konflikter, Aktiv, Modig, Lugn, Ledare, Intresserad , Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Vänlig, Harmonisk, Nyfiken, Försiktig, Glad, Kreativ, Pålitlig, Ansvarig, Ömsint, Skapar ej konflikter, Aktiv, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Punktlig, Ihärdig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Vänlig, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Rättvis, Ansvarig, Ömsint, Skapar ej konflikter, Skapar ej konflikter, Snäll, Rättvis, Lätt-utbildad, Kreativ, Glad, Pålitlig, Punktlig, Ihärdig, Harmonisk, Vänlig, Trogen, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Försiktig, Lugn, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Vänlig, Trogen, Glad, Kreativ, Lätt-utbildad, Rättvis, Ledare, Blygsam, Skapar ej konflikter, Aktiv, Modig, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Ihärdig, Ömsint, Pålitlig, Modig, Rättvis, Ömsint, Nyfiken, Skapar ej konflikter, Glad, Trogen, Aktiv, Skapar ej konflikter, Punktlig, Ihärdig, Blygsam, Lugn, Försiktig, Kreativ, Lätt-utbildad, Rättvis, Vänlig, Harmonisk, Intresserad , Snäll, Ledare, Ömsint, Ansvarig, Pålitlig, Harmonisk, Vänlig, Trogen, Lätt-utbildad, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Nyfiken, Intresserad , Punktlig, Ihärdig, Blygsam, Ansvarig, Ledare, Snäll, Aktiv
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
2 girls
Födelseår
1993
Blodgrupp och Rh faktor
0+
Längd, cm
168
Vikt, kg
56
Hudfärg
Olive (pigmentering av oexponerade hud) - lätt / måttlig / mörk
Ögonfärg
Brun
Hårfärg
Brunt hår, Lockigt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children