Egg Donor ID 343118

2023 year born egg donor, 160 cm, 70 kg, Grågrön eye, Rakt Blont hår, A mother of a boy,

Non-Contactable
2002 160 cm 70 kgB+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Försiktig, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Strikt, Stark vilja, Artig, Aktiv, Modig, Förtroendefull, Omtänksam, Ömsint, Ackommoderande, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Omtänksam, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Bra temperament, Glad, Förlåtande, Lyhörd, Snäll, Pålitlig, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Nyfiken, Hårt arbetande, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Förlåtande, Vänlig, Förtroendefull, Ansvarig, Optimistisk, Ömsint, Ihärdig, Pålitlig, Nyfiken, Ledare, Lätt-utbildad, Omtänksam, Försiktig, Lyhörd, Okomplicerad, Öppenhjärtlig, Bra temperament, Hårt arbetande, Hårt arbetande, Tålmodig, Kreativ, Modig, Punktlig, Anständig, Förlåtande, Glad, Vänlig, Strikt, Sällskaplig, social, Försiktig, Vänlig, Aktiv, Nyfiken, Förtroendefull, Snäll, Ackommoderande, Stark vilja, Stark vilja, Aktiv, Förtroendefull, Strikt, Okomplicerad, Ackommoderande, Bra temperament, Ömsint, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Omtänksam, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Glad, Ihärdig, Försiktig, Pålitlig, Modig, Punktlig, Nyfiken, Förtroendefull, Punktlig, Bra temperament, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Lätt-utbildad, Anständig, Omtänksam, Kreativ, Glad, Försiktig, Modig, Aktiv, Nyfiken, Snäll, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Ackommoderande, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Förtroendefull, Ihärdig, Vänlig, Förlåtande, Försiktig, Omtänksam, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Modig, Försiktig, Omtänksam, Glad, Omtänksam, Försiktig, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Förtroendefull, Bra temperament, Bra temperament, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Kreativ, Glad, Omtänksam, Glad, Omtänksam, Försiktig, Modig, Aktiv, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Förtroendefull, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Modig, Försiktig, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Förtroendefull, Ackommoderande, Bra temperament, Förtroendefull, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Ackommoderande, Aktiv, Modig, Försiktig, Omtänksam, Glad, Okomplicerad, Anständig, Artig, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Förtroendefull, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Okomplicerad, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Förtroendefull, Bra temperament, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Förlåtande, Vänlig, Ihärdig, Bra temperament, Ackommoderande, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Kreativ, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Punktlig, Artig, Tålmodig, Aktiv, Modig, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Lätt-utbildad, Optimistisk, Hårt arbetande, Anständig, Lätt-utbildad, Förlåtande, Vänlig, Nyfiken, Kreativ, Glad, Omtänksam, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Förtroendefull, Snäll, Ledare, Stark vilja, Strikt, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ömsint, Försiktig, Okomplicerad, Ansvarig, Stark vilja, Strikt, Snäll, Sällskaplig, social, Pålitlig, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Förlåtande, Vänlig, Nyfiken, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Modig, Ömsint, Förtroendefull, Hårt arbetande, Omtänksam, Bra temperament, Ackommoderande, Lyhörd, Aktiv, Förlåtande, Ledare, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Förtroendefull, Vänlig, Snäll, Hårt arbetande, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Nyfiken, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Pålitlig, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Modig, Förlåtande, Ackommoderande, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Bra temperament, Förtroendefull, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Lätt-utbildad, Anständig, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Kreativ, Ansvarig, Kreativ, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Anständig, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Strikt, Glad, Omtänksam, Försiktig, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Förtroendefull, Ömsint, Öppenhjärtlig, Ledare, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Förtroendefull, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Modig, Försiktig, Omtänksam, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Lyhörd, Ledare, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Lyhörd, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Stark vilja, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Modig, Aktiv, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Förlåtande, Strikt, Glad, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Modig, Försiktig, Omtänksam, Ihärdig, Artig, Stark vilja, Ömsint, Förtroendefull, Lätt-utbildad, Förtroendefull, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Punktlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Pålitlig
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy
Födelseår
2002
Blodgrupp och Rh faktor
B+
Längd, cm
160
Vikt, kg
70
Hudfärg
Ljus (blir lite brun i solen)
Ögonfärg
Grågrön
Hårfärg
Blont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children