Egg Donor ID 344425

1996 year born egg donor, 158 cm, 53 kg, Grön-brun eye, Rakt Mellanblont hår, A mother of a boy and a girl,

Non-Contactable
1996 158 cm 53 kgA+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Öppenhjärtlig, Förlåtande, Uppmärksam, Omtänksam, Lätt-utbildad, Aktiv, Trogen, Ledare, Glad, Försiktig, Uppmärksam, Aktiv, Sällskaplig, social, Sresstålig, Strikt, Temperament, Kreativ, Anständig, Rättvis, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Optimistisk, Ihärdig, Omtänksam, Skapar ej konflikter, Skapar ej konflikter, Ihärdig, Nyfiken, Ledare, Lätt-utbildad, Rättvis, Försiktig, Glad, Sällskaplig, social, Optimistisk, Ansvarig, Intresserad , Hårt arbetande, Temperament, Kreativ, Strikt, Sresstålig, Anständig, Öppenhjärtlig, Snäll, Ansvarig, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Skapar ej konflikter, Ledare, Omtänksam, Temperament, Strikt, Sällskaplig, social, Ansvarig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Trogen, Uppmärksam, Försiktig, Sresstålig, Kreativ, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Hårt arbetande, Förlåtande, Aktiv, Ansvarig, Sällskaplig, social, Sresstålig, Strikt, Temperament, Omtänksam, Skapar ej konflikter, Intresserad , Ihärdig, Ansvarig, Strikt, Sresstålig, Sällskaplig, social, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Uppmärksam, Temperament, Omtänksam, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Förlåtande, Kreativ, Skapar ej konflikter, Aktiv, Aktiv, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Försiktig, Uppmärksam, Aktiv, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Trogen, Rättvis, Uppmärksam, Nyfiken, Intresserad , Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Intresserad , Skapar ej konflikter, Nyfiken, Hårt arbetande, Omtänksam, Temperament, Strikt, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Ansvarig, Sällskaplig, social, Sresstålig, Förlåtande, Sresstålig, Sällskaplig, social, Ansvarig, Ihärdig, Optimistisk, Skapar ej konflikter, Snäll, Omtänksam, Temperament, Sresstålig, Sällskaplig, social, Ansvarig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Strikt, Försiktig, Omtänksam, Temperament, Strikt, Aktiv, Uppmärksam, Ledare, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Skapar ej konflikter, Öppenhjärtlig, Rättvis, Aktiv, Uppmärksam, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Förlåtande, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Trogen, Trogen, Sresstålig, Sällskaplig, social, Aktiv, Uppmärksam, Omtänksam, Temperament, Strikt, Intresserad , Ansvarig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Nyfiken, Skapar ej konflikter, Skapar ej konflikter, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Hårt arbetande, Förlåtande, Strikt, Snäll, Omtänksam, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Uppmärksam, Nyfiken, Intresserad , Sresstålig, Temperament, Sresstålig, Sällskaplig, social, Ansvarig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Aktiv, Skapar ej konflikter, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Uppmärksam, Aktiv, Hårt arbetande, Nyfiken, Omtänksam, Temperament, Sällskaplig, social, Ansvarig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Intresserad , Strikt, Anständig, Nyfiken, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Kreativ, Glad, Försiktig, Lätt-utbildad, Intresserad , Snäll, Skapar ej konflikter, Omtänksam, Temperament, Sresstålig, Ansvarig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Uppmärksam, Sällskaplig, social, Aktiv, Strikt, Uppmärksam, Ihärdig, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Aktiv, Optimistisk, Ansvarig, Sällskaplig, social, Sresstålig, Strikt, Temperament, Omtänksam, Skapar ej konflikter, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Optimistisk, Omtänksam, Temperament, Strikt, Sresstålig, Sällskaplig, social, Ansvarig, Nyfiken, Ihärdig, Intresserad , Ledare, Hårt arbetande, Snäll, Öppenhjärtlig, Förlåtande, Skapar ej konflikter, Sresstålig, Förlåtande, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Ansvarig, Sällskaplig, social, Sresstålig, Strikt, Omtänksam, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Sällskaplig, social, Ansvarig, Ihärdig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Intresserad , Aktiv, Uppmärksam, Försiktig, Glad, Nyfiken, Anständig, Skapar ej konflikter, Hårt arbetande, Uppmärksam, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Aktiv, Kreativ, Skapar ej konflikter, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Uppmärksam, Aktiv, Strikt, Temperament, Temperament, Omtänksam, Öppenhjärtlig, Ledare, Nyfiken, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Uppmärksam, Aktiv, Kreativ, Ihärdig, Snäll, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Intresserad , Ansvarig, Sällskaplig, social, Sresstålig, Strikt, Temperament, Omtänksam, Skapar ej konflikter
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy and a girl
Födelseår
1996
Blodgrupp och Rh faktor
A+
Längd, cm
158
Vikt, kg
53
Hudfärg
Ljus (blir lite brun i solen)
Ögonfärg
Grön-brun
Hårfärg
Mellanblont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children