Egg Donor ID 354986

1994 year born egg donor, 165 cm, 55 kg, Blå eye, Vågigt Mellanblont hår, A mother of a boy and a girl,

Non-Contactable
1994 165 cm 55 kgA+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Ansvarig, Förlåtande, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Sällskaplig, social, Rättvis, Trogen, Okomplicerad, Lätt-utbildad, Intresserad , Punktlig, Ledare, Blyg, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Blygsam, Öppenhjärtlig, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Lyhörd, Snäll, Reserverad, Pålitlig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Prydlig, Pålitlig, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Bra temperament, Trogen, Förlåtande, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Temperament, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Ansvarig, Reserverad, Punktlig, Artig, Tålmodig, Ömsint, Ackommoderande, Intresserad , Anständig, Ansvarig, Förlåtande, Öppenhjärtlig, Okomplicerad, Lyhörd, Optimistisk, Sällskaplig, social, Punktlig, Reserverad, Hårt arbetande, Tolerant, Tålmodig, Temperament, Kreativ, Sresstålig, Lugn, Blygsam, Skapar ej konflikter, Ömsint, Pålitlig, Snäll, Ackommoderande, Harmonisk, Uppmärksam, Trogen, Artig, Omtänksam, Prydlig, Förtroendefull, Vänlig, Nyfiken, Ledare, Lätt-utbildad, Rättvis, Blyg, Försiktig, Glad, Omtänksam, Bra temperament, Ackommoderande, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Trogen, Rättvis, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Tålmodig, Optimistisk, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Lyhörd, Sresstålig, Tålmodig, Blyg, Sällskaplig, social, Lätt-utbildad, Ansvarig, Temperament, Ömsint, Bra temperament, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Reserverad, Punktlig, Artig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Ackommoderande, Okomplicerad, Förlåtande, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Prydlig, Blygsam, Trogen, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Rättvis, Intresserad , Snäll, Ledare, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Pålitlig, Skapar ej konflikter, Ackommoderande, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Vänlig, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Lätt-utbildad, Sällskaplig, social, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Rättvis, Lugn, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Ledare, Blygsam, Prydlig, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Blyg, Lyhörd, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Skapar ej konflikter, Uppmärksam, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Bra temperament, Intresserad , Lugn, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Blygsam, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Öppenhjärtlig, Prydlig, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Snäll, Ledare, Blygsam, Blyg, Ackommoderande, Anständig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Sresstålig, Temperament, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Okomplicerad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Lyhörd, Pålitlig, Punktlig, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Ansvarig, Lätt-utbildad, Ansvarig, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Hårt arbetande, Harmonisk, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Tålmodig, Artig, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Rättvis, Reserverad, Öppenhjärtlig, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Omtänksam, Ömsint, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Pålitlig, Punktlig, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Bra temperament, Pålitlig, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Lyhörd, Blyg, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Prydlig, Glad, Omtänksam, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Ansvarig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Prydlig, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Blyg, Lyhörd, Blygsam, Ledare, Snäll, Punktlig, Artig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Pålitlig, Sällskaplig, social, Bra temperament, Harmonisk, Intresserad , Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Nyfiken, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Ackommoderande, Snäll, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Omtänksam, Ömsint, Temperament, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Ledare, Blygsam, Öppenhjärtlig, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Okomplicerad, Optimistisk, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Trogen, Förlåtande, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Pålitlig, Reserverad, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Nyfiken, Tolerant, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Omtänksam, Ömsint, Temperament, Förtroendefull, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Skapar ej konflikter, Glad, Omtänksam, Försiktig, Försiktig, Lugn, Ansvarig, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Omtänksam, Glad, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Tålmodig, Intresserad , Lugn, Ackommoderande, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Lugn, Försiktig, Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Intresserad , Harmonisk, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Omtänksam, Uppmärksam, Tolerant, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Ansvarig, Reserverad, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Förtroendefull, Harmonisk, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Bra temperament, Uppmärksam, Glad, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Snäll, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Blygsam, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Intresserad , Artig, Snäll, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Punktlig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Reserverad, Nyfiken, Ansvarig, Öppenhjärtlig, Förtroendefull, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Optimistisk, Tålmodig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Skapar ej konflikter, Punktlig, Artig, Trogen, Harmonisk, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Förlåtande, Pålitlig, Kreativ, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Vänlig, Hårt arbetande, Uppmärksam, Ackommoderande, Lätt-utbildad, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Bra temperament, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Temperament, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Skapar ej konflikter, Intresserad , Bra temperament, Förtroendefull, Vänlig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Nyfiken, Omtänksam, Artig, Tålmodig, Förlåtande, Trogen, Hårt arbetande, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Harmonisk, Glad, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Glad, Kreativ, Skapar ej konflikter, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Ackommoderande, Ledare, Lätt-utbildad, Rättvis, Temperament, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Anständig, Hårt arbetande, Snäll, Harmonisk, Intresserad , Nyfiken, Punktlig, Pålitlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Trogen, Reserverad, Ansvarig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Sällskaplig, social, Omtänksam, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Okomplicerad, Blyg, Lyhörd, Prydlig, Blygsam, Ledare, Glad, Omtänksam, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Öppenhjärtlig, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Harmonisk, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Rättvis, Sresstålig, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Temperament, Ömsint, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Temperament, Sresstålig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Vänlig, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Hårt arbetande, Pålitlig, Förlåtande, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Kreativ, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Omtänksam, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Ackommoderande, Bra temperament, Öppenhjärtlig, Lugn, Försiktig, Uppmärksam, Trogen, Okomplicerad, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Tålmodig, Okomplicerad, Harmonisk, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Nyfiken, Snäll, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Sresstålig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Temperament, Omtänksam, Försiktig, Bra temperament, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Omtänksam, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Uppmärksam, Intresserad , Lugn, Vänlig, Skapar ej konflikter, Ackommoderande
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy and a girl
Födelseår
1994
Blodgrupp och Rh faktor
A+
Längd, cm
165
Vikt, kg
55
Hudfärg
Ljus (blir lite brun i solen)
Ögonfärg
Blå
Hårfärg
Mellanblont hår, Vågigt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children