Egg Donor ID 355214

1995 year born egg donor, 171 cm, 60 kg, Grå-blå eye, Rakt Kastanj, A mother of a boy,

Open
1995 171 cm 60 kgA+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Okomplicerad, Anständig, Lyhörd, Punktlig, Tålmodig, Blygsam, Modig, Förlåtande, Lugn, Sresstålig, Kreativ, Temperament, Tolerant, Hårt arbetande, Bra temperament, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ansvarig, Sällskaplig, social, Aktiv, Vänlig, Artig, Uppmärksam, Stark vilja, Ackommoderande, Snäll, Förtroendefull, Glad, Försiktig, Rättvis, Lätt-utbildad, Ledare, Nyfiken, Pålitlig, Ömsint, Prydlig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Nyfiken, Snäll, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Rättvis, Lätt-utbildad, Ledare, Blygsam, Prydlig, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Temperament, Tålmodig, Öppenhjärtlig, Artig, Anständig, Hårt arbetande, Stark vilja, Sresstålig, Vänlig, Förlåtande, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Blygsam, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Försiktig, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Ledare, Snäll, Nyfiken, Modig, Optimistisk, Lugn, Lätt-utbildad, Förtroendefull, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Rättvis, Förlåtande, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Snäll, Ledare, Blygsam, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Bra temperament, Bra temperament, Optimistisk, Modig, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Förlåtande, Ledare, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Modig, Lugn, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Förlåtande, Vänlig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Nyfiken, Hårt arbetande, Bra temperament, Förtroendefull, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Rättvis, Tålmodig, Artig, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Sresstålig, Stark vilja, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Temperament, Blygsam, Tålmodig, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Rättvis, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Modig, Glad, Kreativ, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Uppmärksam, Vänlig, Förlåtande, Lätt-utbildad, Anständig, Lugn, Försiktig, Glad, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Okomplicerad, Sresstålig, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Snäll, Tålmodig, Optimistisk, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Sällskaplig, social, Försiktig, Blygsam, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Lugn, Modig, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Uppmärksam, Ackommoderande, Ömsint, Punktlig, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Artig, Bra temperament, Förtroendefull, Temperament, Tolerant, Vänlig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Hårt arbetande, Ledare, Snäll, Nyfiken, Förlåtande, Rättvis, Lätt-utbildad, Lugn, Anständig, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Kreativ, Glad, Försiktig, Tålmodig, Artig, Punktlig, Optimistisk, Ackommoderande, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Pålitlig, Ansvarig, Artig, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Vänlig, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Nyfiken, Snäll, Ledare, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Blygsam, Ackommoderande, Bra temperament, Förtroendefull, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Prydlig, Förlåtande, Modig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Glad, Kreativ, Anständig, Sresstålig, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Rättvis, Öppenhjärtlig, Okomplicerad, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Kreativ, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Vänlig, Förlåtande, Rättvis, Sresstålig, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Sresstålig, Stark vilja, Temperament, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Ledare, Snäll, Nyfiken, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Förtroendefull, Sällskaplig, social, Optimistisk, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Artig, Punktlig, Pålitlig, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Anständig, Kreativ, Glad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Lyhörd, Uppmärksam, Sresstålig, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Stark vilja, Temperament, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Ömsint, Tolerant, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Kreativ, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Glad, Blygsam, Ledare, Förtroendefull, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Förtroendefull, Försiktig, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Ledare, Snäll, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Rättvis, Lätt-utbildad, Bra temperament, Ackommoderande, Modig, Uppmärksam, Sresstålig, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Aktiv, Lugn, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Lugn, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Snäll, Hårt arbetande, Nyfiken, Vänlig, Uppmärksam, Modig, Förlåtande, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Okomplicerad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Sresstålig, Stark vilja, Ömsint, Tolerant, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Hårt arbetande, Nyfiken, Kreativ, Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Temperament, Förtroendefull, Nyfiken, Tålmodig, Punktlig, Ansvarig, Artig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Öppenhjärtlig, Prydlig, Hårt arbetande, Blygsam, Vänlig, Förlåtande, Rättvis, Snäll, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Pålitlig, Ledare, Okomplicerad, Sresstålig, Stark vilja, Förtroendefull, Optimistisk, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Modig, Tolerant, Ömsint, Temperament, Ackommoderande, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Vänlig, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Förtroendefull, Ömsint, Ackommoderande, Temperament, Stark vilja, Sresstålig, Förlåtande, Tolerant
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy
Födelseår
1995
Blodgrupp och Rh faktor
A+
Längd, cm
171
Vikt, kg
60
Hudfärg
Medium (blir lite/måttligt brun i solen)
Ögonfärg
Grå-blå
Hårfärg
Kastanj, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children