Egg Donor ID 360077

1995 year born egg donor, 164 cm, 55 kg, Brun eye, Rakt Kastanj, A mother of a boy and a girl,

Non-Contactable
1995 164 cm 55 kg0+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Anständig, Rättvis, Trogen, Öppenhjärtlig, Ledare, Prydlig, Ledare, Förlåtande, Hårt arbetande, Snäll, Lätt-utbildad, Glad, Lätt-utbildad, Anständig, Försiktig, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Modig, Försiktig, Glad, Rättvis, Tålmodig, Rättvis, Försiktig, Glad, Förtroendefull, Snäll, Uppmärksam, Trogen, Artig, Aktiv, Lätt-utbildad, Förtroendefull, Tolerant, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Sresstålig, Ömsint, Prydlig, Trogen, Aktiv, Ömsint, Sällskaplig, social, Ansvarig, Lyhörd, Öppenhjärtlig, Förlåtande, Punktlig, Modig, Sresstålig, Tålmodig, Tolerant, Hårt arbetande, Bra temperament, Uppmärksam, Anständig, Bra temperament, Ihärdig, Pålitlig, Förtroendefull, Hårt arbetande, Förlåtande, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Tolerant, Ömsint, Snäll, Sresstålig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Anständig, Försiktig, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Glad, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Förtroendefull, Tolerant, Prydlig, Ledare, Snäll, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Glad, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ömsint, Sresstålig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Försiktig, Tålmodig, Tålmodig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Snäll, Hårt arbetande, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Ihärdig, Artig, Tolerant, Ömsint, Sresstålig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Lätt-utbildad, Anständig, Sresstålig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Ömsint, Tolerant, Glad, Försiktig, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Ledare, Förtroendefull, Förtroendefull, Modig, Tålmodig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Sresstålig, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Anständig, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Försiktig, Glad, Anständig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Snäll, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Lätt-utbildad, Ihärdig, Tålmodig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Förlåtande, Trogen, Hårt arbetande, Artig, Aktiv, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Ömsint, Förtroendefull, Bra temperament, Uppmärksam, Tolerant, Sresstålig, Rättvis, Anständig, Förlåtande, Hårt arbetande, Snäll, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Ansvarig, Tålmodig, Ihärdig, Punktlig, Pålitlig, Trogen, Lyhörd, Uppmärksam, Aktiv, Artig, Bra temperament, Glad, Lätt-utbildad, Sällskaplig, social, Sresstålig, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Modig, Rättvis, Försiktig, Förtroendefull, Förlåtande, Trogen, Ömsint, Försiktig, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Hårt arbetande, Snäll, Sresstålig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Bra temperament, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Bra temperament, Aktiv, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ihärdig, Ledare, Ömsint, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Tolerant, Prydlig, Försiktig, Snäll, Uppmärksam, Pålitlig, Modig, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Sresstålig, Hårt arbetande, Förtroendefull, Sresstålig, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Snäll, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Lätt-utbildad, Anständig, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Försiktig, Glad, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Uppmärksam, Modig, Försiktig, Glad, Anständig, Sällskaplig, social, Lätt-utbildad, Rättvis, Aktiv, Bra temperament, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sresstålig, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Trogen, Sällskaplig, social, Förtroendefull, Tålmodig, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Hårt arbetande, Förlåtande, Bra temperament, Ihärdig, Artig, Tolerant, Ömsint, Sresstålig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Prydlig, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Ledare, Snäll, Trogen, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Lyhörd, Förlåtande, Artig, Modig, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Snäll, Uppmärksam, Aktiv, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Sresstålig, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Ledare, Prydlig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Sresstålig, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Ömsint, Artig, Ihärdig, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Tolerant, Ihärdig, Hårt arbetande, Tolerant, Ömsint, Sresstålig, Sällskaplig, social, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Öppenhjärtlig, Lyhörd, Prydlig, Ledare, Snäll, Förtroendefull, Bra temperament, Trogen, Förlåtande, Hårt arbetande, Tålmodig, Snäll, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Aktiv, Uppmärksam, Försiktig, Modig
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy and a girl
Födelseår
1995
Blodgrupp och Rh faktor
0+
Längd, cm
164
Vikt, kg
55
Hudfärg
Olive (pigmentering av oexponerade hud) - lätt / måttlig / mörk
Ögonfärg
Brun
Hårfärg
Kastanj, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children