Egg Donor ID 360669

1997 year born egg donor, 166 cm, 50 kg, Blå eye, Rakt Mörkblont hår, A mother of a girl,

Open
1997 166 cm 50 kg0+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Glad, Vänlig, Förtroendefull, Snäll, Ackommoderande, Stark vilja, Uppmärksam, Försiktig, Blyg, Rättvis, Nyfiken, Pålitlig, Ihärdig, Ömsint, Skapar ej konflikter, Sällskaplig, social, Optimistisk, Reserverad, Ansvarig, Prydlig, Omtänksam, Sresstålig, Strikt, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Stark vilja, Trogen, Artig, Reserverad, Prydlig, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Okomplicerad, Ansvarig, Optimistisk, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Rättvis, Trogen, Nyfiken, Snäll, Vänlig, Blygsam, Intresserad , Tålmodig, Bra temperament, Ihärdig, Strikt, Kreativ, Sresstålig, Lugn, Pålitlig, Blygsam, Anständig, Lyhörd, Okomplicerad, Punktlig, Tålmodig, Tolerant, Intresserad , Bra temperament, Skapar ej konflikter, Punktlig, Artig, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Okomplicerad, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Blygsam, Blygsam, Prydlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Ackommoderande, Uppmärksam, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Optimistisk, Prydlig, Blygsam, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Rättvis, Trogen, Vänlig, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Okomplicerad, Anständig, Snäll, Blygsam, Prydlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Intresserad , Nyfiken, Vänlig, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Rättvis, Trogen, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Rättvis, Trogen, Vänlig, Nyfiken, Intresserad , Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Snäll, Prydlig, Stark vilja, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Glad, Strikt, Sresstålig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Kreativ, Anständig, Rättvis, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Reserverad, Pålitlig, Trogen, Vänlig, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Blygsam, Prydlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Skapar ej konflikter, Blygsam, Sresstålig, Anständig, Rättvis, Trogen, Vänlig, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Prydlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Kreativ, Glad, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Punktlig, Pålitlig, Snäll, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Rättvis, Trogen, Vänlig, Nyfiken, Intresserad , Bra temperament, Skapar ej konflikter, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Ihärdig, Stark vilja, Tolerant, Glad, Trogen, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Bra temperament, Ackommoderande, Tålmodig, Omtänksam, Optimistisk, Prydlig, Blygsam, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Vänlig, Trogen, Rättvis, Anständig, Kreativ, Vänlig, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ömsint, Stark vilja, Skapar ej konflikter, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Pålitlig, Förtroendefull, Intresserad , Nyfiken, Vänlig, Trogen, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Pålitlig, Uppmärksam, Ackommoderande, Försiktig, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Bra temperament, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Prydlig, Blygsam, Snäll, Lugn, Sresstålig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Prydlig, Blygsam, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Vänlig, Trogen, Rättvis, Ansvarig, Lyhörd, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Glad, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Anständig, Kreativ, Ömsint, Snäll, Blygsam, Prydlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Strikt, Sresstålig, Artig, Punktlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Intresserad , Nyfiken, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Rättvis, Trogen, Vänlig, Okomplicerad, Artig, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Bra temperament, Blyg, Lyhörd, Punktlig, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Blygsam, Prydlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Artig, Ihärdig, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Rättvis, Trogen, Vänlig, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Blygsam, Prydlig, Optimistisk, Reserverad, Tålmodig, Okomplicerad, Tålmodig, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Glad, Bra temperament, Rättvis, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Uppmärksam, Trogen, Lugn, Optimistisk, Prydlig, Blygsam, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Vänlig, Trogen, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Ackommoderande, Kreativ, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Prydlig, Blygsam, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Anständig, Rättvis, Trogen, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Vänlig, Ihärdig, Kreativ, Blyg, Lyhörd, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Ömsint, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Ansvarig, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Ackommoderande, Strikt, Sresstålig, Prydlig, Blygsam, Artig, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Strikt, Stark vilja, Intresserad , Nyfiken, Vänlig, Stark vilja, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Snäll, Blyg, Prydlig, Optimistisk, Snäll, Lyhörd, Intresserad , Nyfiken, Blygsam, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Ihärdig, Tålmodig, Artig, Pålitlig, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Vänlig, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Vänlig, Trogen, Rättvis, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Kreativ, Intresserad , Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Ömsint, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Lugn, Försiktig, Nyfiken, Vänlig, Trogen, Rättvis, Anständig, Kreativ, Förtroendefull, Glad, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Trogen, Nyfiken, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Prydlig, Blygsam, Snäll, Intresserad , Bra temperament, Snäll, Sällskaplig, social, Skapar ej konflikter, Vänlig, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Stark vilja, Strikt, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Ömsint, Omtänksam, Tolerant, Förtroendefull, Skapar ej konflikter, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Prydlig, Ansvarig, Lyhörd, Omtänksam, Ömsint, Stark vilja, Sresstålig, Okomplicerad, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Blygsam, Skapar ej konflikter, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Sresstålig, Strikt, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Stark vilja, Artig, Ihärdig, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Rättvis, Trogen, Tålmodig, Optimistisk, Prydlig, Blygsam, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Vänlig, Lugn, Försiktig, Glad, Förtroendefull, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Kreativ, Anständig, Rättvis, Trogen, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Sällskaplig, social, Blyg, Blygsam, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Trogen, Rättvis, Anständig, Kreativ, Prydlig, Optimistisk, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Glad, Förtroendefull, Försiktig, Optimistisk, Prydlig, Blygsam, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Vänlig, Trogen, Tålmodig, Ihärdig, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Rättvis, Anständig, Snäll, Blygsam, Prydlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Intresserad , Nyfiken, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Ackommoderande, Bra temperament, Vänlig, Bra temperament, Ackommoderande, Uppmärksam, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Omtänksam, Tolerant, Omtänksam, Ömsint, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Skapar ej konflikter, Förtroendefull, Ansvarig, Reserverad, Nyfiken, Vänlig, Trogen, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Lugn, Intresserad , Snäll, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Prydlig, Blygsam, Tolerant
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a girl
Födelseår
1997
Blodgrupp och Rh faktor
0+
Längd, cm
166
Vikt, kg
50
Hudfärg
Medium (blir lite/måttligt brun i solen)
Ögonfärg
Blå
Hårfärg
Mörkblont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children