Egg Donor ID 360876

1999 year born egg donor, 168 cm, 59 kg, Grågrön eye, Vågigt Mellanblont hår, A mother of a boy,

Open
1999 168 cm 59 kgAB-

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Ansvarig, Okomplicerad, Artig, Aktiv, Prydlig, Öppenhjärtlig, Trogen, Stark vilja, Sällskaplig, social, Skapar ej konflikter, Ömsint, Ihärdig, Pålitlig, Nyfiken, Ledare, Lätt-utbildad, Blyg, Försiktig, Glad, Vänlig, Snäll, Optimistisk, Ackommoderande, Harmonisk, Uppmärksam, Förlåtande, Anständig, Strikt, Kreativ, Temperament, Tålmodig, Tolerant, Hårt arbetande, Intresserad , Bra temperament, Sresstålig, Lugn, Punktlig, Rättvis, Lyhörd, Reserverad, Blygsam, Modig, Snäll, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Lätt-utbildad, Anständig, Öppenhjärtlig, Kreativ, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Glad, Ledare, Blygsam, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Skapar ej konflikter, Tolerant, Temperament, Ömsint, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Prydlig, Optimistisk, Tålmodig, Modig, Reserverad, Ihärdig, Artig, Pålitlig, Punktlig, Nyfiken, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Reserverad, Pålitlig, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Trogen, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Ihärdig, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Artig, Skapar ej konflikter, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Harmonisk, Hårt arbetande, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Tålmodig, Bra temperament, Harmonisk, Punktlig, Temperament, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Ömsint, Tolerant, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Kreativ, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Temperament, Ömsint, Tolerant, Skapar ej konflikter, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Stark vilja, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Glad, Pålitlig, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Skapar ej konflikter, Tolerant, Ömsint, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Aktiv, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Rättvis, Trogen, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Stark vilja, Blyg, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Ömsint, Ackommoderande, Bra temperament, Tolerant, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Trogen, Förlåtande, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Uppmärksam, Modig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Pålitlig, Reserverad, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Skapar ej konflikter, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Lätt-utbildad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Prydlig, Lyhörd, Ackommoderande, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Glad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Okomplicerad, Uppmärksam, Strikt, Bra temperament, Aktiv, Sresstålig, Modig, Lugn, Försiktig, Skapar ej konflikter, Tolerant, Ömsint, Temperament, Tålmodig, Kreativ, Blygsam, Okomplicerad, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Ansvarig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ledare, Snäll, Rättvis, Lätt-utbildad, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Anständig, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Intresserad , Prydlig, Öppenhjärtlig, Tålmodig, Ihärdig, Blygsam, Temperament, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Intresserad , Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Trogen, Artig, Punktlig, Försiktig, Glad, Kreativ, Bra temperament, Ackommoderande, Prydlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Anständig, Trogen, Rättvis, Lugn, Modig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Ömsint, Tolerant, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Lätt-utbildad, Ledare, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Reserverad, Pålitlig, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Temperament, Ömsint, Tolerant, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Kreativ, Glad, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Intresserad , Snäll, Vänlig, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Reserverad, Pålitlig, Lätt-utbildad, Nyfiken, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Temperament, Ömsint, Tolerant, Anständig, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Kreativ, Glad, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Uppmärksam, Modig, Lugn, Försiktig, Intresserad , Modig, Anständig, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Tolerant, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Lyhörd, Lätt-utbildad, Rättvis, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Prydlig, Blygsam, Ledare, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ansvarig, Anständig, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Tolerant, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Snäll, Ledare, Blygsam, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Lätt-utbildad, Lyhörd, Modig, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Hårt arbetande, Aktiv, Förlåtande, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Skapar ej konflikter, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Uppmärksam, Blyg, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Reserverad, Ansvarig, Skapar ej konflikter, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Blygsam, Ledare, Snäll, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Bra temperament, Ackommoderande, Aktiv, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Uppmärksam, Snäll, Ackommoderande, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Skapar ej konflikter, Lätt-utbildad, Optimistisk, Skapar ej konflikter, Tolerant, Ömsint, Reserverad, Pålitlig, Bra temperament, Vänlig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Försiktig, Blygsam, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Temperament, Stark vilja, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Ledare, Blygsam, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Rättvis, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Bra temperament, Aktiv, Nyfiken, Försiktig, Lugn, Modig, Uppmärksam, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Skapar ej konflikter, Glad, Kreativ, Harmonisk, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Tolerant, Ömsint, Temperament, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Blygsam, Pålitlig, Reserverad, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Ledare, Intresserad , Uppmärksam, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Tolerant, Skapar ej konflikter, Modig, Förlåtande, Glad, Kreativ, Anständig, Trogen, Rättvis, Lugn, Lyhörd, Ansvarig, Prydlig, Försiktig, Snäll, Ledare, Blygsam, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Pålitlig, Reserverad, Punktlig, Artig, Ihärdig, Hårt arbetande, Harmonisk, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Modig, Optimistisk, Tålmodig, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Blygsam, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Skapar ej konflikter, Uppmärksam, Lugn, Aktiv, Ackommoderande, Bra temperament, Prydlig
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy
Födelseår
1999
Blodgrupp och Rh faktor
AB-
Längd, cm
168
Vikt, kg
59
Hudfärg
Medium (blir lite/måttligt brun i solen)
Ögonfärg
Grågrön
Hårfärg
Mellanblont hår, Vågigt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children