Egg Donor ID 362236

1996 year born egg donor, 164 cm, 58 kg, Grå-blå eye, Rakt Mörkblont hår, A mother of a girl,

Open
1996 164 cm 58 kgB+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Aktiv, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Prydlig, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ihärdig, Artig, Bra temperament, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Snäll, Öppenhjärtlig, Okomplicerad, Prydlig, Ledare, Tålmodig, Ihärdig, Sresstålig, Lyhörd, Ansvarig, Sällskaplig, social, Reserverad, Optimistisk, Pålitlig, Punktlig, Artig, Strikt, Försiktig, Aktiv, Bra temperament, Lugn, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Nyfiken, Uppmärksam, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Hårt arbetande, Förlåtande, Tolerant, Ömsint, Temperament, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Stark vilja, Aktiv, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Reserverad, Bra temperament, Ansvarig, Tålmodig, Anständig, Optimistisk, Rättvis, Prydlig, Trogen, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Lätt-utbildad, Öppenhjärtlig, Ledare, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Pålitlig, Lätt-utbildad, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Hårt arbetande, Punktlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Öppenhjärtlig, Försiktig, Lugn, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Nyfiken, Sällskaplig, social, Lugn, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Glad, Rättvis, Ansvarig, Lyhörd, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Försiktig, Glad, Reserverad, Pålitlig, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Anständig, Lätt-utbildad, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Pålitlig, Punktlig, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Lugn, Lätt-utbildad, Nyfiken, Strikt, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Sresstålig, Okomplicerad, Snäll, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Trogen, Förlåtande, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Glad, Lyhörd, Ansvarig, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Anständig, Försiktig, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Tolerant, Ömsint, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Lyhörd, Ansvarig, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Lätt-utbildad, Reserverad, Pålitlig, Lugn, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Försiktig, Glad, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Artig, Anständig, Ömsint, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Bra temperament, Öppenhjärtlig, Prydlig, Tolerant, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Aktiv, Uppmärksam, Lugn, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Stark vilja, Temperament, Ömsint, Tolerant, Bra temperament, Aktiv, Uppmärksam, Lugn, Försiktig, Punktlig, Artig, Försiktig, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Prydlig, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Glad, Ihärdig, Hårt arbetande, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Okomplicerad, Sresstålig, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Reserverad, Ansvarig, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Anständig, Nyfiken, Tålmodig, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Bra temperament, Aktiv, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Temperament, Ömsint, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Tolerant, Tolerant, Snäll, Ledare, Aktiv, Bra temperament, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Uppmärksam, Lugn, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Ansvarig, Reserverad, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Vänlig, Hårt arbetande, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Glad, Prydlig, Temperament, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Tålmodig, Ihärdig, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Lätt-utbildad, Anständig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Okomplicerad, Sresstålig, Strikt, Glad, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Tolerant, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Ömsint, Temperament, Stark vilja, Pålitlig, Tolerant, Bra temperament, Aktiv, Lugn, Artig, Glad, Uppmärksam, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Försiktig, Lugn, Uppmärksam, Aktiv, Bra temperament, Rättvis, Nyfiken, Snäll, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Glad, Försiktig, Temperament, Strikt, Sresstålig, Lugn, Reserverad, Punktlig, Anständig, Förlåtande, Öppenhjärtlig, Okomplicerad, Lyhörd, Ansvarig, Optimistisk, Sällskaplig, social, Temperament, Tålmodig, Ömsint, Tolerant, Stark vilja, Strikt, Sresstålig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Bra temperament, Hårt arbetande, Tolerant, Ömsint, Ihärdig, Pålitlig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Lätt-utbildad, Anständig, Ihärdig, Punktlig, Nyfiken, Ledare, Lätt-utbildad, Rättvis, Försiktig, Vänlig, Snäll, Stark vilja, Uppmärksam, Trogen, Artig, Aktiv, Prydlig, Glad
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a girl
Födelseår
1996
Blodgrupp och Rh faktor
B+
Längd, cm
164
Vikt, kg
58
Hudfärg
Medium (blir lite/måttligt brun i solen)
Ögonfärg
Grå-blå
Hårfärg
Mörkblont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children