Egg Donor ID 362865

2024 year born egg donor, 160 cm, 57 kg, Grön-blå eye, Vågigt Mellanblont hår, A mother of a girl,

Open
2002 160 cm 57 kg0+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Aktiv, Ledare, Pålitlig, Ihärdig, Sällskaplig, social, Optimistisk, Ansvarig, Lyhörd, Okomplicerad, Lätt-utbildad, Rättvis, Artig, Trogen, Stark vilja, Snäll, Förtroendefull, Vänlig, Glad, Försiktig, Öppenhjärtlig, Förlåtande, Anständig, Nyfiken, Ömsint, Bra temperament, Intresserad , Hårt arbetande, Tolerant, Tålmodig, Kreativ, Lugn, Modig, Blygsam, Reserverad, Punktlig, Snäll, Ledare, Blygsam, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Bra temperament, Aktiv, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Hårt arbetande, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Glad, Försiktig, Lugn, Aktiv, Bra temperament, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Stark vilja, Okomplicerad, Modig, Sällskaplig, social, Kreativ, Anständig, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Stark vilja, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Förlåtande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Lyhörd, Nyfiken, Förtroendefull, Öppenhjärtlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Optimistisk, Tålmodig, Tolerant, Ömsint, Stark vilja, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Anständig, Kreativ, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Lyhörd, Sällskaplig, social, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Aktiv, Bra temperament, Optimistisk, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Stark vilja, Okomplicerad, Intresserad , Öppenhjärtlig, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Artig, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Bra temperament, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Stark vilja, Okomplicerad, Nyfiken, Intresserad , Blygsam, Ledare, Tålmodig, Ihärdig, Snäll, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Aktiv, Modig, Försiktig, Lugn, Kreativ, Sällskaplig, social, Bra temperament, Glad, Ledare, Blygsam, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Intresserad , Pålitlig, Ansvarig, Lyhörd, Glad, Reserverad, Snäll, Förlåtande, Trogen, Kreativ, Vänlig, Lätt-utbildad, Anständig, Anständig, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Försiktig, Lugn, Modig, Aktiv, Rättvis, Intresserad , Försiktig, Lugn, Modig, Aktiv, Bra temperament, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Stark vilja, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Glad, Kreativ, Anständig, Snäll, Ledare, Blygsam, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Rättvis, Lätt-utbildad, Punktlig, Trogen, Sällskaplig, social, Öppenhjärtlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Lugn, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Okomplicerad, Stark vilja, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Aktiv, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Stark vilja, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Modig, Artig, Försiktig, Förlåtande, Stark vilja, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Aktiv, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Artig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Förlåtande, Nyfiken, Aktiv, Bra temperament, Öppenhjärtlig, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Modig, Lugn, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Tålmodig, Optimistisk, Trogen, Lätt-utbildad, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Vänlig, Blygsam, Lyhörd, Tolerant, Förtroendefull, Ömsint, Tålmodig, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Stark vilja, Reserverad, Pålitlig, Artig, Sällskaplig, social, Tolerant, Förtroendefull, Snäll, Ihärdig, Okomplicerad, Punktlig, Bra temperament, Aktiv, Förlåtande, Blygsam, Ledare, Vänlig, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Trogen, Rättvis, Optimistisk, Lätt-utbildad, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Öppenhjärtlig, Ihärdig, Optimistisk, Aktiv, Modig, Lugn, Intresserad , Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Öppenhjärtlig, Hårt arbetande, Ledare, Bra temperament, Förtroendefull, Tolerant, Tålmodig, Ledare, Blygsam, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Blygsam, Ansvarig, Lyhörd, Okomplicerad, Stark vilja, Ömsint, Nyfiken, Ömsint, Bra temperament, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Stark vilja, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Bra temperament, Aktiv, Modig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Blygsam, Aktiv, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Lugn, Försiktig, Glad, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tålmodig, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Stark vilja, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Pålitlig, Punktlig, Artig, Rättvis, Trogen, Stark vilja, Snäll, Punktlig, Trogen, Lyhörd, Rättvis, Bra temperament, Aktiv, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Lugn, Modig, Aktiv, Stark vilja, Reserverad, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Blygsam, Ledare, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Bra temperament, Förtroendefull, Tolerant, Snäll, Intresserad , Nyfiken, Hårt arbetande, Vänlig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Ledare, Blygsam, Ömsint, Modig, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Lugn, Kreativ, Ihärdig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Glad, Stark vilja, Försiktig, Ömsint, Tolerant, Tålmodig, Optimistisk, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Ledare, Blygsam, Öppenhjärtlig, Bra temperament, Pålitlig, Intresserad , Lugn, Modig, Aktiv, Bra temperament, Förtroendefull, Tolerant, Ömsint, Stark vilja, Okomplicerad, Sällskaplig, social, Lyhörd, Ansvarig, Reserverad, Nyfiken, Förtroendefull, Hårt arbetande, Aktiv, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Vänlig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Tålmodig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Pålitlig, Reserverad, Ansvarig, Lyhörd, Sällskaplig, social, Okomplicerad, Stark vilja, Ömsint, Tolerant, Förtroendefull, Blygsam, Ledare, Aktiv, Modig, Lugn, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Rättvis, Förlåtande, Vänlig, Hårt arbetande, Nyfiken, Intresserad , Snäll, Bra temperament, Trogen
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a girl
Födelseår
2002
Blodgrupp och Rh faktor
0+
Längd, cm
160
Vikt, kg
57
Hudfärg
Ljus (blir lite brun i solen)
Ögonfärg
Grön-blå
Hårfärg
Mellanblont hår, Vågigt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children