Egg Donor ID 364173

1999 year born egg donor, 163 cm, 63 kg, Grön-blå eye, Rakt Mörkblont hår, A mother of a girl,

Open
1999 163 cm 63 kg0-

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Anständig, Glad, Lätt-utbildad, Trogen, Kreativ, Försiktig, Aktiv, Ackommoderande, Modig, Skapar ej konflikter, Tolerant, Vänlig, Nyfiken, Snäll, Skapar ej konflikter, Ansvarig, Sällskaplig, social, Ömsint, Tolerant, Pålitlig, Punktlig, Artig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Ömsint, Sällskaplig, social, Ledare, Snäll, Vänlig, Kreativ, Trogen, Lätt-utbildad, Punktlig, Ackommoderande, Anständig, Aktiv, Modig, Försiktig, Öppenhjärtlig, Ansvarig, Pålitlig, Glad, Artig, Nyfiken, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Sällskaplig, social, Ömsint, Tolerant, Skapar ej konflikter, Ledare, Snäll, Nyfiken, Ackommoderande, Aktiv, Modig, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Trogen, Vänlig, Kreativ, Ackommoderande, Aktiv, Sällskaplig, social, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Artig, Snäll, Nyfiken, Glad, Anständig, Lätt-utbildad, Ömsint, Tolerant, Skapar ej konflikter, Modig, Vänlig, Försiktig, Trogen, Ömsint, Aktiv, Ackommoderande, Skapar ej konflikter, Tolerant, Ömsint, Sällskaplig, social, Ansvarig, Pålitlig, Artig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Vänlig, Trogen, Lätt-utbildad, Modig, Försiktig, Glad, Tolerant, Skapar ej konflikter, Skapar ej konflikter, Tolerant, Ömsint, Sällskaplig, social, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Nyfiken, Vänlig, Trogen, Nyfiken, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Anständig, Kreativ, Optimistisk, Kreativ, Glad, Försiktig, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Tolerant, Ömsint, Sällskaplig, social, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Glad, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Anständig, Nyfiken, Aktiv, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Vänlig, Trogen, Lätt-utbildad, Glad, Försiktig, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Ackommoderande, Aktiv, Sällskaplig, social, Modig, Försiktig, Ackommoderande, Modig, Artig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Vänlig, Trogen, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Sällskaplig, social, Ansvarig, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ömsint, Skapar ej konflikter, Tolerant, Ömsint, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Skapar ej konflikter, Tolerant, Ömsint, Sällskaplig, social, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Modig, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Trogen, Vänlig, Nyfiken, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Aktiv, Ackommoderande, Skapar ej konflikter, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Trogen, Vänlig, Snäll, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Tolerant, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Sällskaplig, social, Ömsint, Tolerant, Sällskaplig, social, Försiktig, Skapar ej konflikter, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Nyfiken, Vänlig, Trogen, Ackommoderande, Aktiv, Modig, Försiktig, Glad, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Sällskaplig, social, Ömsint, Tolerant, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Artig, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Nyfiken, Vänlig, Trogen, Skapar ej konflikter, Ackommoderande, Aktiv, Modig, Försiktig, Kreativ, Anständig, Lätt-utbildad, Sällskaplig, social, Tolerant, Anständig, Aktiv, Ackommoderande, Skapar ej konflikter, Tolerant, Ömsint, Sällskaplig, social, Ansvarig, Pålitlig, Modig, Glad, Artig, Lätt-utbildad, Trogen, Vänlig, Nyfiken, Snäll, Ledare, Öppenhjärtlig, Optimistisk, Punktlig, Punktlig, Artig, Glad, Skapar ej konflikter, Tolerant, Ömsint, Sällskaplig, social, Punktlig, Pålitlig, Ansvarig, Skapar ej konflikter, Kreativ, Anständig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Vänlig, Trogen, Lätt-utbildad, Ömsint, Försiktig, Nyfiken, Trogen, Lätt-utbildad, Anständig, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Kreativ, Aktiv, Ackommoderande, Snäll, Ledare, Lätt-utbildad, Trogen, Vänlig, Nyfiken, Snäll, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Skapar ej konflikter, Tolerant, Ömsint, Vänlig, Trogen, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Glad, Försiktig, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Skapar ej konflikter, Kreativ, Nyfiken, Snäll, Vänlig, Sällskaplig, social, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Glad, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Modig, Ledare, Trogen, Ledare, Ansvarig, Modig, Försiktig, Glad, Tolerant, Ackommoderande, Anständig, Lätt-utbildad, Vänlig, Nyfiken, Snäll, Aktiv, Kreativ, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Skapar ej konflikter, Ömsint, Sällskaplig, social, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Försiktig, Glad, Snäll, Pålitlig, Punktlig, Artig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Nyfiken, Vänlig, Trogen, Lätt-utbildad, Anständig, Kreativ, Ledare, Aktiv, Skapar ej konflikter, Optimistisk, Ansvarig, Öppenhjärtlig, Anständig, Punktlig, Modig, Kreativ, Tolerant, Skapar ej konflikter, Sällskaplig, social, Ömsint, Pålitlig, Artig, Trogen, Ackommoderande, Snäll, Vänlig, Glad, Försiktig, Lätt-utbildad, Ledare, Nyfiken, Tolerant, Ömsint, Kreativ, Glad, Försiktig, Modig, Aktiv, Ackommoderande, Skapar ej konflikter, Tolerant, Ömsint, Sällskaplig, social, Anständig, Lätt-utbildad, Trogen, Ansvarig, Pålitlig, Punktlig, Artig, Optimistisk, Öppenhjärtlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Vänlig, Sällskaplig, social
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a girl
Födelseår
1999
Blodgrupp och Rh faktor
0-
Längd, cm
163
Vikt, kg
63
Hudfärg
Olive (pigmentering av oexponerade hud) - lätt / måttlig / mörk
Ögonfärg
Grön-blå
Hårfärg
Mörkblont hår, Rakt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children