Egg Donor ID 365027

2024 year born egg donor, 161 cm, 61 kg, Blå eye, Vågigt Blont hår, A mother of a boy,

Open
2002 161 cm 61 kgAB+

Photos available
upon registration
Register
Registered? Login!

Why I became an egg donor

Hobbies/intressen
Huvudsakliga karaktärsdrag
Förtroendefull, Lyhörd, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Prydlig, Artig, Prydlig, Ledare, Punktlig, Uppmärksam, Försiktig, Kreativ, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Nyfiken, Snäll, Trogen, Uppmärksam, Nyfiken, Kreativ, Förlåtande, Ansvarig, Optimistisk, Sällskaplig, social, Ihärdig, Förtroendefull, Ledare, Ansvarig, Rättvis, Blyg, Försiktig, Snäll, Försiktig, Uppmärksam, Förtroendefull, Sällskaplig, social, Ihärdig, Artig, Punktlig, Ansvarig, Prydlig, Lyhörd, Blyg, Ledare, Optimistisk, Kreativ, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Förlåtande, Ansvarig, Trogen, Rättvis, Punktlig, Snäll, Nyfiken, Försiktig, Ihärdig, Optimistisk, Prydlig, Snäll, Nyfiken, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Kreativ, Uppmärksam, Ledare, Artig, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Kreativ, Försiktig, Förtroendefull, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Punktlig, Uppmärksam, Lyhörd, Nyfiken, Nyfiken, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Snäll, Försiktig, Uppmärksam, Förtroendefull, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Snäll, Ledare, Prydlig, Förlåtande, Trogen, Kreativ, Försiktig, Uppmärksam, Förtroendefull, Sällskaplig, social, Blyg, Förtroendefull, Lyhörd, Ansvarig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Optimistisk, Prydlig, Ledare, Blyg, Rättvis, Kreativ, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Kreativ, Försiktig, Uppmärksam, Förtroendefull, Sällskaplig, social, Sällskaplig, social, Punktlig, Ansvarig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Lyhörd, Prydlig, Blyg, Ledare, Nyfiken, Snäll, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Förtroendefull, Prydlig, Ledare, Försiktig, Uppmärksam, Kreativ, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Nyfiken, Snäll, Förtroendefull, Sällskaplig, social, Snäll, Nyfiken, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Kreativ, Försiktig, Uppmärksam, Ledare, Prydlig, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Punktlig, Försiktig, Kreativ, Rättvis, Trogen, Uppmärksam, Förtroendefull, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Punktlig, Förlåtande, Nyfiken, Snäll, Förtroendefull, Blyg, Förtroendefull, Lyhörd, Ansvarig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Prydlig, Ledare, Sällskaplig, social, Artig, Ihärdig, Lyhörd, Ansvarig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Förlåtande, Blyg, Sällskaplig, social, Förtroendefull, Optimistisk, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Kreativ, Försiktig, Uppmärksam, Trogen, Uppmärksam, Förlåtande, Förtroendefull, Uppmärksam, Försiktig, Kreativ, Rättvis, Trogen, Förlåtande, Nyfiken, Snäll, Ledare, Prydlig, Sällskaplig, social, Blyg, Lyhörd, Trogen, Nyfiken, Snäll, Ledare, Prydlig, Rättvis, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Ansvarig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Kreativ, Punktlig, Ansvarig, Lyhörd, Kreativ, Artig, Punktlig, Ansvarig, Lyhörd, Blyg, Sällskaplig, social, Förtroendefull, Uppmärksam, Sällskaplig, social, Blyg, Försiktig, Rättvis, Blyg, Blyg, Lyhörd, Ansvarig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Prydlig, Sällskaplig, social, Förtroendefull, Sällskaplig, social, Förtroendefull, Uppmärksam, Försiktig, Kreativ, Rättvis, Trogen, Punktlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Lyhörd, Ansvarig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Prydlig, Ledare, Snäll, Blyg, Sällskaplig, social, Förlåtande, Förlåtande, Trogen, Rättvis, Kreativ, Försiktig, Uppmärksam, Förtroendefull, Nyfiken, Lyhörd, Förlåtande, Ansvarig, Punktlig, Artig, Ihärdig, Optimistisk, Prydlig, Ledare, Snäll, Nyfiken, Lyhörd, Sällskaplig, social, Trogen, Rättvis, Kreativ, Försiktig, Uppmärksam, Förtroendefull, Blyg, Nyfiken, Förlåtande, Trogen, Snäll, Ledare, Prydlig, Optimistisk, Ihärdig, Artig, Punktlig, Ansvarig, Kreativ, Uppmärksam, Försiktig, Rättvis, Kreativ, Försiktig, Uppmärksam, Försiktig
Utbildningsnivå
Yrke
A mother of
a boy
Födelseår
2002
Blodgrupp och Rh faktor
AB+
Längd, cm
161
Vikt, kg
61
Hudfärg
Ljus (blir lite brun i solen)
Ögonfärg
Blå
Hårfärg
Blont hår, Vågigt

Would you like to view this egg donor’s own photos? Curious about her physical and mental health details? Her parents and children? education and occupation? Skills and abilities? Hobbies and interests? Goals and plans?


The extended donor profile includes

The extended donor profile includes: Egg Donor’s information, Donor's relatives and children