60/40-regeln

60/40-regeln

Nu ska jag berätta om min 60/40-regel och jag hoppas att det hjälper dig!

Många patienter jag pratar med tycker det är svårt att motivera sig till en behandling med äggdonation eller embryodonation.

Det kan vara av många olika skäl, så här kommer jag att berätta om några av dem:

  • De kan ha genomlevt flera år av misslyckade IVF-försök och har börjat förlora hoppet om att bli föräldrar.
  • De kan ha etiska problem med att använda en annan kvinnas ägg för att bli gravid.
  • De har två olika känslomässiga processer på gång: en för att acceptera att de inte kan använda sina egna ägg, bearbeta och klara detta faktum, och en annan process för att motivera sig att prova någonting nytt – donation?

Patienter i denna situation frågar mig ofta:

"Hur vet jag om jag är redo för denna typ av behandling?”
"Hur vet jag när det är rätt tid?”

Vad jag vet efter många års erfarenhet av att prata med patienter är att du inte kan sitta och vänta på 100-procent rätt känsla. Den känsla som vi normalt känner när vi håller på att fatta ett mycket viktigt beslut, den 100-procentiga känslan som säger att vi gör det rätta!

Hur kan det vara möjligt att känna sig säker på vad man ska göra när man måste vända sig till det näst bästa alternativet? För de flesta par och ensamstående kvinnor jag pratar med är donation inte, och har inte varit, deras förstahandsval – alla vill ha genetiska barn!

Men nu befinner de sig i en situation där det bara finns två alternativ kvar:

  1. Fortsätt sina liv utan barn?
  2. Ta hjälp av donation? (eftersom traditionell adoption och fosterhem inte längre är några alternativ för dem)

De måste ställa sig frågan som jag ställer till mina patienter:

Tror du att det är ok och tillräckligt om du låter 40 procent av dina tankar och känslor ta hand om den känslomässiga aspekten i att du inte kan få genetiska barn, och de andra 60 procenten av dig är motiverade och fokuserade på att göra äggdonationsbehandling?

Jag tror och jag ser att många av mina patienter blir lättade när de hör att de inte behöver känna att donationen är 100 procent rätt för dem innan de börjar behandlingen! De har fortfarande tid att bearbeta vad de har varit med om i tidigare fertilitetsbehandlingar, och tid att acceptera och normalisera donationsbehandlingen.

Om 60 procent av er säger att ägg- eller embryodonationen är rätt, gör det! Du måste ta din chans medan du fortfarande har den!

Om du är osäker på vad du ska göra, eller om din partner är osäker, berätta för honom eller henne om 60/40-regeln, sitt inte och vänta på den 100-procentiga känslan, eftersom den kanske aldrig infaller och då har du förlorat din chans!

Jag önskar dig all lycka!
Tone Bråten