Ännu ett missfall…

Ännu ett missfall…

Jag ser en kvinna som sitter framför mig på Skype, jag kan se att hon har stor smärta och att det är nästan omöjligt för henne att ens prata, hon gråter högt och nästan skriker.

Jag kan också se att det är svårt för henne att sitta still, jag tänker att "om hon hade möjlighet så skulle hon slå någon, förstöra något eller bara ligga på golvet och skrika i smärta". Jag kan se att hon skulle göra nästan vad som helst för att bli fri från smärtan inuti henne och bara fly från den.

Det är bara 3 dagar sedan hon förlorade sitt "barn"... Hon var gravid i åttonde veckan när hon plötsligt började blöda.

Blod; varje fertilitetspatients största rädsla
Blod; symbolen för att inte vara gravid
Blod; symbolen för att behöva fortsätta behandlingen
Blod; symbolen för frustration och smärta

Två olika sätt att hantera ett missfall före vecka 12:

 1. Många av mina patienter har redan haft missfall tidigare och det är alltid individuellt hur de upplever och hanterar sin förlust. Några patienter ser sig som mödrar direkt efter ett positivt graviditetstest. De berättar för familj, vänner och kollegor om graviditeten och börjar planera sin framtid med det ofödda barnet. De tillåter sig att släppa garden och äntligen börja tro att de kommer att bli mödrar. Barnet som växer inuti magen är bara några veckor gammalt, men i mammans tankar har de redan blivit ett barn, en dröm, en framtid.

  När denna kvinna upplever ett missfall är det som att förlora ett barn, det är en situation som är känslomässigt svår eftersom det handlar om liv och död. Kvinnan skyller ofta på sig själv och känner att hon gjort något fel och att det ledde till missfallet.

  Anledningen till att kvinnor börjar skylla på sig själva är att det känns bättre att försöka hitta en anledning än att inte ha någon anledning alls!

  Blod; symbolen för kraschade drömmar:

 2. Andra patienter upplever de första veckorna av graviditeten annorlunda. De tänker inte på embryot som ett barn, de tänker på graviditeten som ett embryo som utvecklas, men som inte ännu är en bebis. De håller garden uppe och vill inte berätta för så många människor om graviditeten, de vill vänta! Om de får missfall försöker de tänka på det rationellt, de tror att embryot inte utvecklades på rätt sätt och att kroppen ville bli av med något som inte var perfekt; att det var en naturlig, biologisk process. Dessa patienter känner sig naturligtvis ledsna när de får missfall, men de kan hantera sina känslor på olika sätt och kommer att vara redo för ett nytt försök mycket tidigare än kvinnor från den andra gruppen.

Det är helt normalt att patienter har emotionella reaktioner och tankar från båda dessa grupper som jag har presenterat.

Vad kan du göra?

Patienter som har haft missfall ofta frågar mig vad de kan göra? Och hur man klarar av sin situation? Här är några av mina råd:

 • Respektera dina känslor! Ge utrymme och tid för dina reaktioner. Det är friskt att gråta och din smärta är helt förståelig. Dina tårar och din sorg visar hur viktigt detta barnprojekt är för dig!
 • Sök support: Berätta för dina närstående hur du vill bli stöttad och om du vill att de ska krama dig, lyssna på dig eller bara vara närvarande. De känner inte till dina behov just nu; de vet inte om du känner att du har förlorat ett barn eller ett embryo. Du måste berätta för dem hur du känner och först då kan du få det stöd du behöver och förtjänar. Förvänta dig inte att människor runt dig kommer att förstå din situation innan du har berättat för dem exakt hur du känner.
 • Ge inte upp! Din kropp har visat dig att den förstår fertilitetsbehandlingen, du har nu upplevt och sett att ett embryo kan fästa i din livmoder och det visar att det finns hopp!
 • Ett missfall är inte något som du kan kontrollera och försök förstå att destruktiva tankar är vanliga efter ett missfall. Du måste acceptera att det är den del av behandlingen med äggdonation eller embryodonation som du inte kan kontrollera!
 • Kontakta en professionell rådgivare om du behöver hjälp med att bearbeta dina känslor och tankar.

Under mötet med kvinnan som hade så mycket smärta försökte jag trösta henne. Inte genom att berätta för henne att allt kommer att bli bra, men genom att lyssna på henne, respektera och förstå hennes sorg och stanna kvar vid hennes sida i detta tragiska ögonblick. Det gjorde henne lugnare, hon kände sig mindre ensam, hon kände att någon förstod och respekterade hennes smärta.

Det hjälper!
Tone Bråten