Min mamma stöttar mig inte, hur kan jag få henne att förstå?

Min mamma stöttar mig inte, hur kan jag få henne att förstå?

Under en fertilitetsbehandling behöver kvinnor ofta stöd från sin närmaste familj. Några av de kvinnor jag har pratat med har en gemensam sorg: de får inte stöd av sina mammor!

Det kan finnas många olika anledningar till att deras mammor väljer att inte stödja dem. Den vanligaste orsaken är att behandlingen innebär äggdonation. Deras mödrar har väntat länge på att bli mormödrar och har nu hamnat i en situation där de ställer sig dessa frågor:

  • Bli jag mormor till en annan kvinnas bebis?
  • Kommer jag att kunna känna att denna bebis blir mitt barnbarn?
  • Vad ska jag berätta för mina vänner?
  • Varför började min dotter inte tidigare med att försöka få barn?

Så hur kan jag hjälpa dessa "snart mormor" att förstå sina döttrar?

Det här är den information som jag vill ge dem:

  • Du blir inte mormor till en annan kvinnas barn! Din dotter behöver ett donerat ägg från en annan kvinna, det här ägget är inte ett barn! Ägget kan inte på egen hand utvecklas till ett barn. Din dotter är projektledare, hon är den som bestämmer att ägget ska befruktas med spermier och hon är den som bestämmer att just detta embryo ska få möjlighet att utvecklas till ett barn i magen. Detta barn skulle aldrig existera utan din dotters beslut, hon är mamman till barnets existens.
  • Hur du kommer att känna för ditt barnbarn är svårt att planera, men ert förhållande beror mycket på din investering. Dina barnbarn kommer att älska dig som en värdig mormor, om det är din önskan. De är inte födda med tankar eller känslor som får dem att känna sig mindre bundna till de närmaste familjemedlemmarna.
  • När och om du kan acceptera och vara stolt över dina framtida barnbarn är då du är beredd att berätta för andra. Din attityd kommer att påverka människorna runt dig och hur de reagerar! Om du accepterar, kommer de att acceptera.
  • Jag är säker på att din dotter har gjort val i sitt liv som hon tyckte var bäst för henne vid den tiden. Äggdonation är normalt inte ett kvinnans förstahandsval, men beslutet att använda äggdonation är ofta ett bättre alternativ än att leva resten av livet som barnlös och det är ett bra alternativ för att bli gravid och äntligen mor. Den emotionella processen kan vara utmanande, det är därför du borde stödja din dotter. Du bör respektera och acceptera att hennes modersinstinkt och önskan om ett barn är så stark att det leder henne till att göra äggdonation och skapa barnet hon längtar efter. Låt din dotter bestämma hur mycket du borde, eller borde inte, vara involverad i behandlingen och välj att inte ha en dömande attityd. Bakom varje beslut att göra fertilitetsbehandling finns kärlek, behovet av att ge kärlek och bry sig om ett barn. Så hur kan du döma denna kärlek? Låt din dotter få möjligheten som du hade – möjligheten till graviditet och ett eget barn.

Vissa patienter vill få stöd av sina föräldrar och vänner, men andra vill det inte! Vad jag kan se är det den kvinna som verkligen vill ha och behöver sin mammas stöd, men inte får det, som har det tuffast!

Jag hoppas att de kvinnor som saknar stöd från sina mammor kan kopiera och skicka den här texten till dem.

Att ha morföräldrar som är involverade i barnets liv är en gåva.

Att erbjuda barn en nära och kärleksfull familj är en gåva.

Låt varje barn bli älskat och accepterat för sin existens, oberoende av var ägget kom ifrån.

Tone Bråten