Hur besegrar man stress?

Hur besegrar man stress?

Jag vill skriva en bloggtext om stress – för jag vet att stress är något som fertilitetspatienter är rädda för och tänker mycket på. De är rädda att deras stress påverkar fertilitetsbehandlingen.

Jag får ofta höra: Tror du att jag stressar för mycket? Är det därför jag inte är gravid än? Alla runt omkring mig säger att jag stressar för mycket. Kanske har de rätt?

Jag tycker det är intressant hur vi definierar stress, de flesta av oss tänker på stress som något negativt. Är det så? När jag letade efter definitionen av stress fann jag det här:

"Ett tillstånd av mental spänning och oro som orsakas av problem i ditt liv, arbete etc, något som orsakar starka känslor av oro eller ångest, fysisk kraft eller tryck."

www.merriam-webster.com/dictionary/stress

En kvinna som älskar att träna och vara aktiv kan känna sig stressad av tanken på att ligga på soffan och vänta på att bli gravid. En annan kvinna som hatar sitt jobb, känner sig stressad av att genomgå fertilitetsbehandling och samtidigt gå till jobbet varje dag. En tredje kvinna som älskar sitt arbete och är i stånd att flytta sitt fokus bort från behandlingen när hon är på jobbet, kommer att känna sig stressad om hon behöver stanna hemma. Jag tror att vi kan dela in stress i två olika grupper: positiv stress och negativ stress — jag tror att all slags stress inte bara är negativ! Fertilitetspatienter är intresserade av hur stressen påverkar fertilitetsbehandlingen och deras chanser att lyckas. Vad vi upplever som stress är individuellt, men det jag ser är att fertilitetsbehandling är stressigt för de flesta patienter. Vid ett fertilitetsmöte i London lyssnade jag på en intressant workshop om stress. Det handlade om hur vi svarar på stress, och hur vårt svar påverkar fertiliteten mer än stressreaktionen i sig:

Konsekvenserna av stress kan bli att:

  • Vi röker mer
  • Vi äter mer
  • Vi dricker mer
  • Vi slutar försöka bli gravida med vår partner
  • Vi bryter upp vår parrelation

Förutom hur vi svarar, ger stress signaler till hjärnan som i sin tur ger signaler till stresshormoner som talar om för vår kropp att fokusera på organen och sätta reproduktion på paus. Men det är inte stressen i sig som orsakar det största problemet för fertilitetspatienter, det är hur vi svarar på den. Det är det grundläggande jag fick med mig från workshopen. Som jag har skrivit i tidigare bloggtexter tror jag att det oförutsägbara och osäkerheten i fertilitetsprojektet orsakar stress och gör väntetiden svår. Jag tror också att det inte går att göra barn genom fertilitetsbehandling utan stress. Hur är det möjligt att inte stressa när du är i ett projekt som innebär så mycket tid, pengar, känslor och mediciner som du under perioder måste ta – varje dag! Nu ska jag skriva om ett intressant perspektiv när det gäller stress och donation!

Stress och äggdonationembryodonation

Hur kan din stress påverka ett donerat ägg, sperma eller embryo som inte ens varit inuti kroppen innan dagen då du överför embryot?

De flesta kvinnor jag pratar med, går igenom en process med äggdonation, vissa använder sin makes sperma, andra donerade spermier. Om en kvinna berättar för mig hur orolig hon är för att hennes stress ska påverka äggdonationsförsöken, frågar jag henne: Hur kan din stress påverka ägg som fortfarande finns inne i en annan kvinnas kropp? Ensamstående kvinnor som tar hjälp av embryoadoption är också oroade över att deras stress påverkar resultatet. Jag frågar dem: Hur kan din stress påverka embryon som är frusna och ligger i en frys i Ryssland, samtidigt som du är i ett annat land långt borta? Jag vet att ett framgångsrikt äggdonationsförsök beror på mer än perfekta embryon, men jag tror att vi måste hitta sätt att tänka som gör att vi känner oss mindre stressade och hjälper patienterna inte att reagera på stressen med för mycket mat, cigaretter, alkohol eller brutna relationer.

När det gäller behandling som innebär ägg- eller embryodonation är det en stor skillnad i hur du agerar före och efter överföringen.

Före överföringen lever du "normalt". Du vet vad som är hälsosamt för dig. Du vet vad som är positiv och negativ stress för dig. Efter överföringen – följ klinikens rekommendationer, de har åratal av erfarenhet och kunskap om vad som är det bästa beteendet efter embryoöverföring. Normalisera stressen du känner, alla känner stress i din situation, men försök att inte tro att din stress påverkar ägg eller embryon långt, långt borta om du förbereder en donationsbehandling.

Kan den tanken få dig att känna mindre stress? Jag hoppas det!

Jag önskar dig all lycka!
Tone Bråten