Svag spermakvalitet – en försvagad man? Hur upplevs förminskad fertilitet av män?

Svag spermakvalitet – en försvagad man? Hur upplevs förminskad fertilitet av män?

Hur upplever en man processen med medicinsk undersökning av hans fertilitet? Kommer en mans försämrade spermakvalitet att leda till en sänkt självbild och göra honom mindre manlig i andras ögon?

Många män besöker en fertilitetsklinik för att lämna spermieprov för utredning av fertiliteten. Vanligtvis finns en lång historia bakom besöket.

Mannen och hans partner har förmodligen försökt få barn i många år. Innan de får göra ett fertilitetstest för att utreda eventuellt behov av behandling mot ofrivillig barnlöshet kräver de flesta kliniker, läkare och sjukhus att paret har försökt få barn i minst ett år.

Sex — ett prestandatest för avelshingst

Det första året då ett par försöker bli gravida kan vara en utmaning för många män. En hel del män har berättat för mig att de känner sig som "avelshingstar" som måste prestera.

Mannens månatliga uppdrag blir att befrukta sin kvinna under ägglossningen. Både mannen och kvinnan blir snabbt mycket medvetna om exakt på vilken dag den inträffar. Det smala tidsfönstret kan mycket väl leda till att viktiga möten eller affärsresor ställs in, så att paret kan ha sex på just denna dag. På grund av det kan sexlivet börja kännas mekaniskt, snarare än som ett uttryck för delad glädje och intimitet.

Män blir överraskade över sin infertilitet

Intressant nog, hos många par som kämpar med ofrivillig barnlöshet, antar de flesta män att det är något fel med kvinnan – liksom många kvinnor själva tror. Sjuksköterskor som arbetar inom fertilitetsvården har berättat för mig om män som svimmar eller hamnar i en djup depression när de får reda på att orsaken ligger hos dem.

Vanligtvis får mannen en inbokad timme då han ska lämna sitt spermaprov. Med tanke på all osäkerhet, och kanske påtryckningar från partnern, samt oron för vad som kan vara fel är det beundransvärt att han ställer upp!

Vems är felet?

Enligt min erfarenhet är många män ovilliga att tala öppet om det exakta fertilitetsproblemet. Få män med låg spermiekvalitet delar detta faktum med sina manliga vänner. Som terapeut ser jag ofta att par håller detaljerna kring sin infertilitet för sig själva – de "äger" problemet. Till sina närmaste vänner och kanske familjen kan de säga att "vi" kämpar med att bli gravida. Detta gör det möjligt för dem att bättre ta itu med frågan om vem som har ett fysiologiskt fel.
Det kan vara smärtsamt för mannen att få veta att allt inte är som det borde vara "där nere", och att han skulle vara oförmögen att få kvinnan han älskar gravid. Skuld, skam och tabun blir nya utmaningar för barnlösa par.

Vill du prata med andra män som är i samma situation med sina känslor?

Lägg i så fall två minuter på att fylla i formuläret, så återkommer vi till dig med kontaktuppgifter till patienter som är villiga att prata med dig.

Få kontakt med andra patienter

Behov av hjälp

När en klinisk utredning bekräftat att ett par är i behov av fertilitetsbehandling är det fördelaktigt att även erbjuda professionell hjälp och stöd. Det är viktigt att vara fullt medveten vad varje partner behöver från den andra, och hur man handskas med fertilitetsbehandlingen för att bäst undvika destruktiva känslor av skam eller skuld.

För par där infertilitet beror på mannens låga spermiekvalitet måste kvinnan göra ett val. Är hon villig att gå igenom ganska krävande kliniska utredningar och behandlingar för att få ett barn? Det kan vara en utmaning om deras förhållande redan vacklar. Varje man med infertilitetsproblem kan frukta det värsta, nämligen att bli övergiven.

En man med infertilitetsproblem kan också uppleva det motsatta: att kvinnan är villig att göra något för att stanna kvar vid hans sida och ta itu med infertilitetsbehandlingen, eftersom hon vill att han ska vara far till hennes barn.

Goda råd

Använd "försöksåret" till att stärka relationen med din partner. Det året måste handla om mer än ägglossningsdatum och förplanerat sex. Det kan vara en positiv process där den gemensamma önskan om att få barn öppnar nya former av kommunikation mellan mannen och kvinnan, vilket stärker relationen.

Tillsammans måste man bestämma vad man ska göra om det inte blir någon graviditet – det är en utmaning som paret måste anta tillsammans. Under "försöksåret" kan paret fördjupa sin dialog om nuet och den gemensamma framtiden. En bra dialog präglas av bekräftelse, aktivt lyssnande och uppriktig nyfikenhet på varandra. Paret kan mycket väl upptäcka nya sätt att förhålla sig till och vara stödjande för varandra.

Det är viktigt att inte förvänta sig att din partner upplever processen, utvärderingen och behandlingen på samma sätt som du. Män och kvinnor upplever saker annorlunda, precis som olika individer gör. Det är viktigt att respektera dessa skillnader och inte försöka forma din partner till att vara exakt som du.

Vissa par väljer att behålla "försöksåret" som en personlig hemlighet och inte berätta om det för familjen eller nära vänner. Infertilitetshemligheten kan vara något som bara mannen och kvinnan delar. Den delade längtan efter ett barn kan vara ett "lim" i parets relation, särskilt om mannen och kvinnan är bra på att lyssna på varandra och bevara sin optimism.

Detta är viktiga styrkor om det finns behov av fertilitetsutredning och eventuell behandling.

Till mannen: Kom ihåg vem du är och vem du har alltid varit!

Om du känner att du är mindre manlig på grund av din låga spermiekvalitet är det viktigt att fokusera på andra egenskaper som du alltid har haft. Din manlighet mäts med långt mycket mer än din spermiekvalitet! Du har goda egenskaper och många positiva sidor i din personlighet, som gjorde att din partner valde dig. Du är den man som din kvinna vill ha barn med. Hon vill att du ska vara far till hennes barn!

Du är på väg att bli far och du har inre styrka att ta itu med de kliniska utredningar och den läkarkår som kan hjälpa dig och din partner att bli föräldrar. Den styrka som krävs för att ta sig an denna utmaning kommer att kännas igen av många.
Du bör inte låta fertilitetsutredningar och din nuvarande barnlöshet ta fokus ifrån vardagen. Det är viktigt att bevara dina dagliga rutiner. Ge dig själv tid och utrymme att fokusera på ditt arbete, vänskap, sportintressen och hobbies – och det är viktigt att din partner respekterar dina ansträngningar att bevara en känsla av normalitet, och vice versa. Om någon av er känner att kliniska utredningar och barnlöshet överskuggar allt annat i era liv, då är en bra lösning att avsätta schemalagda tider under veckan för att prata om det – då och endast då. Ni kan också överväga att turas om att ta initiativ till dessa samtal, för att undvika att det bara är en partner som tar upp frågorna. Resten av tiden kan du vara "fri" från ämnet och fokusera på vem du är och vad du gör, alla de saker i livet som inte definieras av infertilitet.
Du är samma man som du var innan du fick höra talas om din låga spermiekvalitet. Den enda skillnaden är att nu vet du.

Tone Bråten
 

Vill du prata om din situation med oss?

Lägg i så fall två minuter på att fylla i formuläret, så återkommer vi till dig och försöker hjälpa till.

Få råd om din situation