Om du visste den exakta dagen som du skulle bli gravid skulle du uppleva fertilitetsbehandlingen annorlunda?

Om du visste den exakta dagen som du skulle bli gravid skulle du uppleva fertilitetsbehandlingen annorlunda?

Ibland ställer jag tuffa frågor till mina patienter. Frågor som jag ber dem tänka på utifrån olika perspektiv, frågor som kan hjälpa dem att förstå sin egen situation och sina reaktioner.

En kraftfull fråga till en patient som antingen anklagar sig själv för att inte vara tillräckligt positiv, eller en patient som har svårt att klara av den emotionella eller medicinska delen av behandlingen skulle vara: "Om du visste den exakta dagen som du skulle bli gravid skulle du då uppleva fertilitetsbehandlingen annorlunda?

Ett normalt svar på den frågan är: om jag visste exakt när jag skulle bli gravid tror jag att behandlingen och de försök som jag behövde göra skulle bli mycket enklare och jag skulle kunna leva mitt liv utan rädsla och oro för att inte bli mamma. Jag skulle känna mig lyckligare eftersom jag skulle veta att behandlingen inte är en finansiell risk och jag tror jag skulle känna mig mer energisk och positiv!

Om svaret på min tuffa fråga är att det skulle förändra patientens erfarenhet av behandlingen, vad säger det oss?

Det är osäkerheten och bristen på kontroll i projektet som kan göra behandlingen svår att gå igenom. Denna osäkerhet ger patienten en annan slags konsekvens:

  • Osäkerhet om hur mycket tid som behövs för behandlingen sätter patientens liv på "stand-by", eftersom den inte vågar spendera pengar eller tid, eller uppfylla andra drömmar. Patienten är rädd för att göra något som eventuellt kan påverka framtida behandlingar om de behövs.
  • Osäkerhet gör det svårt att ständigt hålla uppe hoppet och motivationen. Patienten kan vara rädd för att en negativ attityd påverkar resultatet av behandlingen.
  • Osäkerhet påverkar vårt behov av kontroll i ett så viktigt livsprojekt.
  • Om vi ​​visste exakt hur många försök och hur lång tids behandling en patient skulle behöva för att bli gravid, skulle konsekvenserna ovan inte vara relevanta.
  • Men eftersom vi inte vet något i förväg kommer jag att ge dig några råd om hur du klarar konsekvenserna på ett bra sätt:
  • Om du sätter ditt liv på ”stand-by” kommer det att påverka din livskvalitet. Lev som om du är gravid när du är gravid, lev som icke-gravid när du inte är gravid! När det gäller den ekonomiska delen – försök hitta en behandling med äggdonation eller embryodonation som innehåller olika slags garantier, så kommer det att kännas mindre riskabelt.
  • Det är normalt och förståeligt att det är svårt att hålla uppe hopp och motivation under behandlingen, särskilt när vi inte vet hur länge det kommer att pågå. Vi måste ladda om batterierna! Vi behöver ha perioder när vi vet att det blir svårt att vara positiv, du kan ha perioder när du förlorat tron på projektet eftersom det tar för mycket energi att vara ständigt positiv. När du känner dig nere – tänk på dig själv som ett batteri som behöver laddas upp igen. Jag vet att dina handlingar är symboler för ditt hopp och din motivation, men om du känner att du har lite energi – se på dina handlingar! Jag antar att du ser att trots att du är nere fortsätter du behandlingen? Ja? Det visar mig att du fortfarande har hopp! En kvinna som har förlorat sitt hopp kommer aldrig att fortsätta behandlingen. Men var inte rädd att din nivå av hopp kommer att påverka resultatet! Du kan inte "tänka dig gravid" och du kan inte tänka dig "icke-gravid" heller!
  • Vi vill alla ha kontroll och behöver känna kontroll i våra liv. För oss innebär det bra livskvalitet. Men vi kan inte kontrollera embryot efter överföring – så sluta försöka få kontroll över någonting som du inte kan kontrollera! Lägg din energi och behovet av kontroll på ett annat projekt, det kan vara ett parallellt projekt till barnprojektet. Planera en resa, bygg om ditt hus, planera en aktivitet som du vet kommer att ge dig energi och ett slutresultat! Det är viktigt att detta andra projekt är konkret och att du är säker på att du får ett resultat! På det sättet kommer du att ha ett osäkert projekt och ett säkert projekt på gång. Parallellt i ditt liv kommer du att ha ett projekt på gång där resultatet kommer att matcha den insats du lägger in!

Vad skulle hända om du visste när du skulle bli gravid?

En tuff fråga som visar att det är osäkerheten och bristen på kontroll som kan göra behandlingen svår att gå igenom.

Vidta åtgärder och försök skapa balans i ditt liv och starta projekt, utöver behandlingen, där du har kontroll! Det kommer att få dig att må bättre. Lita också på kliniken och att den kommer att göra sitt bästa för att skapa ett perfekt embryo och göra dig redo för behandling.

Tillsammans kommer ni att klara det!
Tone Bråten